tvojsplet

Koga naj volim?

Kako so izvoljeni poslanci? Skladno z evropsko zakonodajo morajo vse države uporabiti volilni sistem, ki zagotavlja proporcionalno zastopanost, kar pomeni, da je število izvoljenih kandidatov na vsaki listi odvisno od deleža volilnih glasov, ki jih je zbrala lista. V Sloveniji se poslanke in poslanci v Evropski parlament volijo po proporcionalnem načelu. Volivec lahko glasuje samo …

Koga naj volim? Read More »

Splošno o evropskih volitvah

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2024 Evropski parlament je pomemben prostor za politične razprave in sprejemanje odločitev na ravni EU. Volivci v vseh državah članicah neposredno izvolijo poslance Evropskega parlamenta,  teh je skupaj 705, ki predstavljajo interese ljudi pri sprejemanju zakonov EU in zagotavljajo, da druge institucije EU delujejo demokratično. Parlament je zakonodajalec in si s …

Splošno o evropskih volitvah Read More »

EVROPSKE VOLITVE 2024 – Osnovne informacije

EVROPSKE VOLITVE 2024 – osnovne informacije Kaj so evropske volitve? Na evropskih volitvah ljudje v Evropski uniji volijo poslance, ki jih bodo predstavljali v Evropskem parlamentu. Evropski uniji lahko rečemo tudi EU. Volitve potekajo v 27 državah članicah EU. Kako pogosto potekajo evropske volitve? Volitve potekajo vsakih pet let. Zadnje volitve so bile maja 2019. …

EVROPSKE VOLITVE 2024 – Osnovne informacije Read More »

REFERENDUMI 2022

NOVELA ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA Radiotelevizija Slovenija je edina javna in neprofitna medijska hiša v Sloveniji. Javni mediji so definirani kot “mediji, ki jih ustvarjajo, financirajo in nadzirajo predstavniki javnosti, za predstavnike javnosti. Niso v lasti podjetij ali države in bi morali biti svobodni političnih in komercialnih vplivov”. Ustanoviteljica RTV je Republika Slovenija in mora …

REFERENDUMI 2022 Read More »

KAKO GLASUJEMO?

Na referendumu bomo glasovali o tem, ali se strinjamo z uveljavitvijo treh zakonov (Zakon o vladi, Zakon o dolgotrajni oskrbi in Zakon o Radioteleviziji Slovenija) ali ne. Glasovati moramo za vsak referendum posebej, se pravi, da se bomo na volišču podpisali v imenik za vsak referendum posebej in za vsakega prejeli svojo glasovnico. Če za …

KAKO GLASUJEMO? Read More »

KAKŠNE FUNKCIJE IMA OBČINSKI SVET?

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje lahko od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Člani občinskega sveta svojo vlogo opravljajo nepoklicno. Sprejema: statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge občinske akte, prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun. Imenuje: člane nadzornega …

KAKŠNE FUNKCIJE IMA OBČINSKI SVET? Read More »

KAKO POTEKAJO ŽUPANSKE VOLITVE?

Kandidaturo za župana lahko vloži politična stranka ali skupina volivcev, za vložitev kandidature pa je potrebno pisno soglasje kandidata. Župan je izvoljen po večinskem volilnem sistemu (oziroma natančneje po sistemu absolutne večine). Gre za enak volilni sistem kot pri predsedniških volitvah, kjer volivci volijo enega kandidata, zmagovalec pa mora prejeti vsaj 50% vseh veljavnih glasov. Če se …

KAKO POTEKAJO ŽUPANSKE VOLITVE? Read More »