tvojsplet

REFERENDUMI 2022

NOVELA ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA Radiotelevizija Slovenija je edina javna in neprofitna medijska hiša v Sloveniji. Javni mediji so definirani kot “mediji, ki jih ustvarjajo, financirajo in nadzirajo predstavniki javnosti, za predstavnike javnosti. Niso v lasti podjetij ali države in bi morali biti svobodni političnih in komercialnih vplivov”. Ustanoviteljica RTV je Republika Slovenija in mora …

REFERENDUMI 2022 Read More »

KAKO GLASUJEMO?

Na referendumu bomo glasovali o tem, ali se strinjamo z uveljavitvijo treh zakonov (Zakon o vladi, Zakon o dolgotrajni oskrbi in Zakon o Radioteleviziji Slovenija) ali ne. Glasovati moramo za vsak referendum posebej, se pravi, da se bomo na volišču podpisali v imenik za vsak referendum posebej in za vsakega prejeli svojo glasovnico. Če za …

KAKO GLASUJEMO? Read More »

KAKŠNE FUNKCIJE IMA OBČINSKI SVET?

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje lahko od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Člani občinskega sveta svojo vlogo opravljajo nepoklicno. Sprejema: statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge občinske akte, prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun. Imenuje: člane nadzornega …

KAKŠNE FUNKCIJE IMA OBČINSKI SVET? Read More »

KAKO POTEKAJO ŽUPANSKE VOLITVE?

Kandidaturo za župana lahko vloži politična stranka ali skupina volivcev, za vložitev kandidature pa je potrebno pisno soglasje kandidata. Župan je izvoljen po večinskem volilnem sistemu (oziroma natančneje po sistemu absolutne večine). Gre za enak volilni sistem kot pri predsedniških volitvah, kjer volivci volijo enega kandidata, zmagovalec pa mora prejeti vsaj 50% vseh veljavnih glasov. Če se …

KAKO POTEKAJO ŽUPANSKE VOLITVE? Read More »

KAKO VOLIMO NA LOKALNIH VOLITVAH?

Na lokalnih volitvah moramo na glasovnici obkrožiti: Kandidata za župana. Listo/stranko, ki ji želimo dati svoj glas. Če želimo glasovati za specifično določenega kandidata iz te stranke, v prostor za preferenčni glas vpišemo njegovo številko. (POZOR: Vpisati moramo kandidate iz stranke, ki smo jo izbrali, prav tako je nujno, da stranko obkrožimo, v nasprotnem primeru bo …

KAKO VOLIMO NA LOKALNIH VOLITVAH? Read More »

KOGA VOLIMO NA LOKALNIH VOLITVAH?

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti. KDAJ IN KJE POTEKAJO LOKALNE VOLTIVE? Lokalne volitve potekajo vsaka 4 leta, tretjo nedeljo v Novembru. Letos bodo v nedeljo, 20. 11. 2022. Drugi krog županskih volitev bo v nedeljo, 4. 12. 2022. Volivci imajo pravico voliti samo v občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

KDO KANDIDIRA?

MILAN BRGLEZ  »Potrebujemo povezovanje, potrebujemo spoštovanje, to sta dve ključni zadevi, ki ju moramo v teh težkih časih ponotranjiti. Če ne bi videl možnosti, da pride do povezovanja, se za to kandidaturo niti ne bi odločil.« ZAPOSLITEV: Evropski poslanec. IZOBRAZBA: Leta 1992 je diplomiral iz politologije in mednarodnih odnosov, leta 1996 je prejel magisterij iz …

KDO KANDIDIRA? Read More »

KAKO PREDSEDNIŠKE VOLITVE POTEKAJO?

KANDIDATURA  Za predsednika republike lahko kandidira vsak polnoletni državljan Republike Slovenije. Kandidata za predsednika republike lahko predlagajo: poslanci državnega zbora (najmanj 10), politične stranke (določijo lahko enega kandidata, več strank skupaj pa lahko določi skupnega kandidata, predlog kandidature mora biti potrjen s podpisi najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj 3000 volivcev), volivci (najmanj 5000). GLASOVANJE  Glasovnica za …

KAKO PREDSEDNIŠKE VOLITVE POTEKAJO? Read More »