Schengen, svoboda, varnost in pravica

Schengensko območje

Schengensko območje je danes območje 26 držav, v katerem je ukinjena kontrola na notranjih mejah in omogočeno prosto gibanje. 22 držav članic Schengenskega območja spada hkrati tudi med države članice EU, 4 države (Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica) pa niso članice. V prihodnosti pa se bosta schengenskemu območju v celoti pridružili še Romunija in Bolgarija, štiri druge države članice EU (Hrvaška, Irska, Ciper, Združeno kraljestvo) pa čeprav uporabljajo nekatera schengenska pravila, še niso članice tega območja.

Območje svobode, varnosti in pravice je bilo v Evropski uniji oblikovano z namenom zagotovitve prostega gibanja oseb, državljanom pa bi bila ponujena visoka raven zaščite. Zajema področja politike, ki segajo vse od upravljanja zunanjih meja Evropske unije do pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah ter sodelovanja policije. Vključuje tudi politiko azila in priseljevanja ter boj proti kriminalu.

Pravica do prostega gibanja na schengenskem območju je pravica, ki velja tako za evropske državljane, kot tudi za vse državljane tretjih držav, ki se zakonito zadržujejo na tem območju. Ti lahko uživajo to pravico, ne da bi za to potrebovali vizum, če imajo veljavno dovoljenje za prebivanje.

DRŽAVE ČLANICE: Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.

VIRI

  • Pravica, svoboda in varnost. [Elektronski] EUR-Lex. [Navedeno: 16. december 2020.] https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/justice_freedom_security.html?root_default=SUM_1_CODED%3D23%2CSUM_2_CODED%3D2303&locale=sl.
  • Območje svobode, varnosti in pravice: splošni vidiki. [Elektronski] Kratki vodnik po Evropski uniji. [Navedeno: 16. december 2020.] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/150/obmocje-svobode-varnosti-in-pravice-splosni-vidiki.
  • Schengen Area – The World’s Largest Visa Free Zone. [Elektronski] Schengenvisainfo, 3. august 2020. [Navedeno: 16. december 2020.] https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/.
  • SCHENGEN, Pot do prostega gibanja v Evropi. [Elektronski] Evropska unija, 2015. [Navedeno: 16. december 2020.]