Kaj je šola ambasadorka Evropskega parlamenta?

 

PREDSTAVITEV PROGRAMA ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA

II. gimnazija Maribor se je v letošnjem letu pridružila programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. V tem šolskem letu ga bo Evropski parlament prvič izvedel v Sloveniji skupaj s Socialno akademijo in Fakulteto za družbene vede.

Kako šola postane ambasadorka Evropskega parlamenta?

Šola izkaže interes po sodelovanju Informacijski pisarni Evropskega parlamenta v Ljubljani, ki opravi izbor šol, ki se programu želijo pridružiti.

Učitelji, ki na šoli izvajajo program se udeležijo dveh seminarjev.

Med šolskim letom šola izvede naslednje aktivnosti:

  • Učitelji in dijaki predelajo gradivo, ki so ga pripravili v programski ekipi programa EPAS.
  • Šola izvaja izobraževalne dejavnosti za ozaveščanje o evropski parlamentarni demokraciji, političnem odločanju in vrednotah evropskega državljanstva.
  • Sodelujoča šola v svojih prostorih vzpostavi informacijsko točko o Evropskem parlamentu in Evropski uniji.
  • Ob dnevu Evrope, 9. maja, vsaka sodelujoča šola pripravi poseben dogodek.

S sodelovanjem v programu naši dijaki: 

  • okrepijo znanje in kompetence, npr. kritično mišljenje ali politično-državljansko osveščenost, ki so bistvenega pomena na njihovi poti do dejavnih in odgovornih državljanov,
  • učitelji mentorji programa dobijo možnost dveh strokovnih usposabljanj ter prejmejo gradivo in podporo s strani organizatorjev za izvedbo programa na šoli,
  • sodelujoča šola pošlje vsaj enega dijaka na simulacijo delovanja Evropskega parlamenta v Strasbourg, ki se izvaja v okviru programa Evrošola,
  • sodelujoči učitelji se vključijo v evropsko platformo za učitelje, ki omogoča izmenjave in partnerstva na evropski ravni. Najboljši učitelj ima kasneje možnost sodelovanja na seminarju za učitelje v Bruslju,
  • dijaki vključenih šol sodelujejo na dogodkih Informacijske pisarne.