KAKO GLASUJEMO?

Na referendumu bomo glasovali o tem, ali se strinjamo z uveljavitvijo treh zakonov (Zakon o vladi, Zakon o dolgotrajni oskrbi in Zakon o Radioteleviziji Slovenija) ali ne.

Glasovati moramo za vsak referendum posebej, se pravi, da se bomo na volišču podpisali v imenik za vsak referendum posebej in za vsakega prejeli svojo glasovnico. Če za kateri referendum ne bomo želeli glasovati, tiste glasovnice torej ne bomo dobili.