KAKO POTEKAJO VOLITVE MESTNIH SVETNIKOV?

Kandidate in liste kandidatov za občinski svet določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.

Če je članov občinskega sveta 7 – 11, se ti volijo po večinskem volilnem sistemu, a za razliko od županov po relativnem in ne absolutnem večinskem volilnem sistemu. To pomeni, da je svetnik izvoljen že, če dobi le en glas več od protikandidatov, se pravi da za izvolitev ne potrebuje absolutne večine vseh glasov (več kot 50%). Če je svetnikov 12 ali več, pa se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu. Gre za enak volilni sistem kot na državnozborskih volitvah, kjer je občina razdeljena na volilne enote ter volimo stranke, stranka pa dobi toliko sedežev v mestnem svetu, kolikšen delež glasov je prejela. Natančnejši opis proporcionalnega volilnega sistema je pod zavihkom državnozborske volitve.

VIRI