EVROPSKI SVET

Evropski svet je uradna institucija EU, ki določa politično usmeritev EU, se ukvarja z drugimi najvišjimi političnimi odločitvami in imenuje kandidate za najvišje pozicije v EU. Člani so vsi voditelji (ali voditelji vlad) držav in predsednik (trenutno Charles Michel), katerega mandat traja dve leti in pol. Naloge predsednika so vodenje sestankov, poročanje sklepov sestankov evropskemu parlamentu in iskanje konsenza pri obravnavanih vprašanjih, tako (s konsenzom) se običajno sprejemajo odločitve v Evropskem svetu, pri glasovanju predsednik Evropskega sveta in predsednik komisije ne sodelujeta. Neformalno je bil ustanovljen je bil leta 1974, naziv evropske institucije pa je dobil leta 2009 Evropski svet ima sedež v Bruslju, sestajanja potekajo vsaj štirikrat na leto, navadno dva redna sestanka junija in decembra in dva neformalna marca in oktobra.

Grb Evropskega sveta
predsednik evropskega sveta
Predsednik Evropskega sveta, Charles Michel.

Viri:

Wikipedia (2020) Evropski svet. Povzeto 17.12.2020, dostopno na https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropski_svet

Evropska unija (2020) Evropski svet. Povzeto 17.12.2020, dostopno na https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_sl

https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropski_svet