Evropski odbor regij

Zgradba Jacques Delors - upravno središče odbora regij.

Evropski odbor regij je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz vseh 27 držav članic. Predstavniki lahko v odboru izmenjujejo mnenja o predpisih EU, ki neposredno vplivajo na regije in mesta.

Delo Evropskega odbora regij omogoča regijam in mestom, da formalno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje EU in tako zagotovijo, da se upoštevajo mnenja in potrebe regionalnih in lokalnih organov.

Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament se morajo z Evropskim odborom regij posvetovati pri oblikovanju zakonodaje o vprašanjih, ki zadevajo lokalne in regionalne organe, denimo zdravstvo, izobraževanje, zaposlovanje, socialna politika, ekonomska in socialna kohezija, promet, energija in podnebne spremembe.

Če se ne posvetujejo, se lahko Evropski odbor regij pritoži na Sodišču EU.

Ko odbor prejme zakonodajni predlog, pripravi in sprejme mnenje, ki ga pošlje ustreznim institucijam EU.

Odbor regij izda tudi mnenja na lastno pobudo.

Člani Evropskega odbora regij so izbrani zastopniki iz lokalnih in regionalnih organov. Vsaka država predlaga svoje člane odbora za petletno obdobje z možnostjo podaljšanja, imenuje pa jih Svet Evropske unije. Število članov je odvisno od števila prebivalcev države.

Člani odbora iz ene države sestavljajo nacionalno delegacijo, ki odraža uravnoteženo politično, geografsko, regionalno in lokalno zastopanost svoje države.

Vsak član se lahko pridruži politični skupini v odboru. Trenutno je v odboru šest političnih skupin, ki zastopajo različno politično pripadnost: Evropska ljudska stranka (EPP), Stranka evropskih socialistov (PES), skupina Renew Europe, Skupina Evropske zveze (EA), Skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) in skupina Zelenih.. Člani se lahko odločijo, da ne pripadajo nobeni politični skupini in so torej neodvisni.

Člani odbora iz svojih vrst imenujejo predsednika za obdobje dveh let in pol.

VirI: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_sl

https://sl.wikipedia.org/wiki/Odbor_regij#/media/Slika:Committee_of_the_Regions_in_Brussels.jpg

https://www.google.com/search?q=Evropski+ODBOR+REGIJ&tbm=isch&ved=2ahUKEwiIwdDi6dvtAhXCuKQKHQQlA6MQ2-cCegQIABAA&oq=Evropski+ODBOR+REGIJ&gs_lcp=CgNpbWcQDDIECAAQEzoECCMQJzoCCAA6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAeOggIABAIEB4QE1CunQlYisMJYLDVCWgAcAB4AIAB1wKIAeAdkgEJMTEuMjIuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=-eDeX8jgEsLxkgWEyoyYCg&bih=654&biw=1366&client=firefox-b-d&hl=en#imgrc=0mixC1AspYqXxM