Enotni trg EU

Enotni trg je oblika trga znotraj držav članic Evropske unije, ki zagotavlja prost pretok blaga, ljudi, storitev in kapitala. To državljanom EU ponuja možnost bivanja, nakupovanja, službovanja in upokojitve v katerikoli državi EU, hkrati pa ponuja tudi široko ponudbo izdelkov iz vse Evrope.

Evropska unija z odpravljanjem raznih birokratskih in pravnih ovir vsakemu državljanu omogoča svobodno trgovanje in poslovanje, obenem pa podpira tudi male podjetnike z vzpostavljanjem unije kapitalskih trgov (z njo majhna podjetja lažje pridejo do denarja, kar poveča privlačnost Evrope za naložbe).

Kljub vsem napredkom se na enotnem trgu vseeno pojavljajo določene težave, ki jih Evropska unija poskuša odpraviti:

  • nepovezanost nacionalnih trgov na področjih energije, prometa in finančnih storitev,
  • razdrobljenost nacionalnih davčnih sistemov,
  • zapletena pravila o priznavanju poklicnih kvalifikacij,
  • različne norme, standardi in prakse za elektronsko trgovanje med državami članicami EU.

VIRI IN LITERATURA