Lokalne volitve

KAKŠNE FUNKCIJE IMA OBČINSKI SVET?

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje lahko od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Člani občinskega sveta svojo vlogo opravljajo nepoklicno. Sprejema: statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge občinske akte, prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun. Imenuje: člane nadzornega …

KAKŠNE FUNKCIJE IMA OBČINSKI SVET? Read More »

KAKO POTEKAJO ŽUPANSKE VOLITVE?

Kandidaturo za župana lahko vloži politična stranka ali skupina volivcev, za vložitev kandidature pa je potrebno pisno soglasje kandidata. Župan je izvoljen po večinskem volilnem sistemu (oziroma natančneje po sistemu absolutne večine). Gre za enak volilni sistem kot pri predsedniških volitvah, kjer volivci volijo enega kandidata, zmagovalec pa mora prejeti vsaj 50% vseh veljavnih glasov. Če se …

KAKO POTEKAJO ŽUPANSKE VOLITVE? Read More »

KAKO VOLIMO NA LOKALNIH VOLITVAH?

Na lokalnih volitvah moramo na glasovnici obkrožiti: Kandidata za župana. Listo/stranko, ki ji želimo dati svoj glas. Če želimo glasovati za specifično določenega kandidata iz te stranke, v prostor za preferenčni glas vpišemo njegovo številko. (POZOR: Vpisati moramo kandidate iz stranke, ki smo jo izbrali, prav tako je nujno, da stranko obkrožimo, v nasprotnem primeru bo …

KAKO VOLIMO NA LOKALNIH VOLITVAH? Read More »

KOGA VOLIMO NA LOKALNIH VOLITVAH?

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti. KDAJ IN KJE POTEKAJO LOKALNE VOLTIVE? Lokalne volitve potekajo vsaka 4 leta, tretjo nedeljo v Novembru. Letos bodo v nedeljo, 20. 11. 2022. Drugi krog županskih volitev bo v nedeljo, 4. 12. 2022. Volivci imajo pravico voliti samo v občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.