Evropska solidarnostna enota

Evropska solidarnostna enota si prizadeva za ustvarjanje vključujoče družbe, reševanje družbenih problemov in pomoč ranljivim ljudem. Cilj programa Evropske solidarnostne enote je dopolniti prizadevanja držav članic za podporo mladim in olajšati njihov prehod iz sistema izobraževanja na trg dela.

V Evropsko solidarnostno enoto se lahko včlanijo posamezniki, ki so stari med 18 in 30 let. V njej sodelujejo v projektih, ki koristijo lokalni in tuji skupnosti. Dejavnosti se dogajajo na različnih področjih: kultura, varstvo okolja, izobraževanje, migracije,… Mladi, ki se včlanijo v enoto, s sodelovanjem v projektih razvijajo svoje sposobnosti in kompetence, ter razvijajo svoje ideje o ustvarjanju enakopravne in vključujoče družbe. Udeleženci evropske solidarnostne enote si prizadevajo za večjo solidarnost med ljudmi, spoštovanje njihove kulture in tradicije, in gradnjo skupnosti, ki si deli odgovornosti in se medsebojno podpira.

V evropski solidarnostni enoti je možno sodelovati kot prostovoljec, se tam zaposliti, izvajati pripravništvo ali izvajati lokalne solidarnostne projekte.

Evropsko solidarnostno enoto sestavljajo sodelujoče in partnerske države. Med sodelujoče države spada vseh 27 držav članic Evropske unije in še 5 držav zunaj Evropske unije. Partnerskih držav Evropske solidarnostne enote pa je 22 in mejijo na Evropsko unijo. Evropsko solidarnostno enoto upravlja Evropska komisija.

Mladi, ki želijo sodelovati v Evropski solidarnostni enoti se moraj registrirati na portalu enote.

VIRI

Vir slike: