Predsedovanje Slovenije svetu EU

Države članice EU predsedujejo Svetu EU po vnaprej določenem sistemu rotacije. Predsedovanje vsake države traja šest mesecev. Ključna naloga predsedujoče države je predvsem usmerjanje zakonodajnega dela EU, oblikovanje skupnih stališč v Svetu EU, ki jih zagovarjajo v pogovorih z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Od predsedujoče države se pričakuje delo kot pošten in nevtralen posrednik, ki stremi mimo nacionalnih interesov proti skupnim rešitvam.  Vsebina in obseg obravnavane zakonodaje v času predsedovanja sta odvisna od strateške agende EU in pobud Evropske komisije. V posameznem šestmesečnem obdobju se obravnava od 500 do 700 različnih zakonodajnih predlogov. Statistično gledano je pod predsedstvom posamezne države članice formalno sprejeta tretjina vseh zakonodajnih predlogov, o katerih so tekla pogajanja. Redni zakonodajni postopek v povprečju namreč traja od enega do dveh let. (pridobljeno dne 18.12.2020 iz https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/)

Trio predsedstev sestavljajo tri države članice, ki prevzemajo predsedovanje Svetu EU ena za drugo. Da je delo in vodenje v tem 18-mesečnem obdobju čim bolj tekoče in sledi skupnim ciljem evropskih politik, trio v sodelovanju z ostalimi institucijami EU določi dolgoročne cilje in pripravi skupen 18-mesečni program dela in prednostne naloge. Na podlagi tega programa vsaka od treh držav pripravi lasten in bolj podroben 6-mesečni program.

Slovenija je tudi tokrat v triu z Nemčijo, ki predseduje v drugi polovici leta 2020, in Portugalsko, ki predseduje v prvi polovici leta 2021.