EVROPSKE VOLITVE 9.6.2024 – Koga naj volim?

Kako so izvoljeni poslanci?

Skladno z evropsko zakonodajo morajo vse države uporabiti volilni sistem, ki zagotavlja proporcionalno zastopanost, kar pomeni, da je število izvoljenih kandidatov na vsaki listi odvisno od deleža volilnih glasov, ki jih je zbrala lista. V Sloveniji se poslanke in poslanci v Evropski parlament volijo po proporcionalnem načelu. Volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko na glasovnici označi enega kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero je glasoval (preferenčni glas). Kandidati, ki izberejo več preferenčnih glasov, imajo večje možnosti za izvolitev.

https://elections.europa.eu/sl/how-to-vote/si/

Kdo kandidira na letošnjih volitvah?

Kandidatke in kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci. Na vsaki listi je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslanskih sedežev pripada Sloveniji (9). Vsak spol mora biti na listi kandidatov zastopan z najmanj 40 %. Vsaka lista mora biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste. Vse potrjene liste kandidatov bodo najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja dostopne na spletni strani Državna volilna komisija.

https://elections.europa.eu/sl/how-to-vote/si/

Vsak posameznik mora kritično presoditi kateri kandidat je po njegovem mnenju najprimernejši, da zastopa našo državo

Seznam sodelujočih strank in njihovih list kandidatov:

(Liste in njihovi kandidati so numerično razporejeni po vrstnem redu, ki ga je žrebala državna volilna komisija, kot po načrtu rokovnika volilnih opravil za leto 2024)

1. Gibanje Svoboda:

Povezava do spletne strani stranke: https://gibanjesvoboda.si/

 

  Nosilka 2. 3. 4. 5. 6.
 

Svoboda

 

Irena

Joveva

 

Matej

Grah

 

Janja

Sluga

 

Jure

Leben

 

Tamara Vonta

 

Marjan Šarec

 

7. 8. 9.
 

Maša Kociper

 

Vojko

Volk

 

Uroš Brežan

 

2. Slovenska demokratska stranka (SDS):

Povezava do spletne strani stranke: https://www.sds.si/

  Nosilka 2. 3. 4. 5. 6.
 

SDS

 

Romana

Tomc

 

dr. Milan Zver

 

Aleš

Hojs

 

Franc Breznik

mag. Branko Grims  

Franc Kangler

 

7. 8. 9.
 

Alenka Forte

 

Karin Planinšek

 

Zala Tomašič

 

3. VESNA – Zelena stranka:

Povezava do spletne strani stranke: https://www.vesnazelenastranka.si/ 

  Nosilec 2. 3. 4. 5. 6.
 

VESNA

 

Vladimir

Prebilič

 

Urša (Urška) Zgojznik  

Klemen Belhar

 

Marike Grubar

 

Uroš Macerl

 

Andreja Marolt

 

7. 8. 9.
 

Ibrahim Nouhoum

 

/

 

Saša

Fras

Zaradi smrti kandidatke Mance Košir dne 2. maja 2024, je Državna volilna komisija 9. maja odločila, da ostane osmo mesto na listi Vesne prazno, z odločitvijo je bila stranka zadovoljna.

 

4. DeSUS in Dobra Država:

Povezava do spletne strani stranke DeSUS: https://desus.si/

Povezava do spletne strani stranke Dobra država: https://www.dobradrzava.si/ 

  Nosilec 2. 3. 4. 5. 6.
 

DeSUS

+ DD

 

Uroš

Lipušček

Doroteja Novak Gosarič  

Anton Balažek

 

Darinka Mravljak

 

Drago

Bulc

 

Saša Pavček

 

7. 8. 9.
 

Stojan Lipolt

 

Natalija Tripković

 

Bogomir Kovač

 

5. Slovenska ljudska stranska (SLS):

Povezava do spletne strani stranke: https://sls.si/ 

  Nosilec 2. 3. 4. 5. 6.
 

SLS

 

Peter Gregorčič

 

Nina

Strah

 

Franc Bogovič

 

Sara Ahlin Doljak

 

Franc Pukšič

Mija (Marija) Aleš

 

7. 8. 9.
 

Aljaž

Barlič

 

Kaja

Galič

 

Marko Balažic

 

6. Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) :

Povezava do spletne strani stranke: https://nsi.si/ 

  Nosilec 2. 3. 4. 5. 6.
 

NSi

 

Matej Tonin

 

Katja Berk Bevc

 

David Klobasa

 

Mojca Erjavec

 

Mojca Sojar

Janez Cigler Kralj

 

 

7. 8. 9.
Vida Čadonič Špelič

 

 

Jernej Vrtovec

 

Ljudmila Novak

 

7. Levica:

Povezava do spletne strani stranke: https://www.levica.si/ 

  Nosilka 2. 3. 4. 5. 6.
 

Levica

 

Nataša Sukič

 

 

Dan

Juvan

 

Katja

Sluga

 

Fahir

Gutić

 

Zdenka Badovinac

 

dr. Luka Omladič

 

7. 8. 9.
dr. Svetlana Slapšak Tarra Stermšek Kristan

 

 

Luka Mesec

 

 

 8. Zeleni Slovenije:

Povezava do spletne strani stranke: https://www.zeleni.si/ 

  Nosilec 2. 3. 4. 5. 6.
 

Zeleni

 

Klemen Grošelj

 

 

Nada Pavšer

 

Bogomil Knavs

 

Vesna Lavtižar

 

Milan Gabrovec

 

Valerija Korošec

 

7. 8. 9.
 

Renato Volker

Mojca Šetinc Pašek  

Aleksander Merlo

 

9. Socialni demokrati (SD):

Povezava do spletne strani stranke: https://socialnidemokrati.si/

  Nosilec 2. 3. 4. 5. 6.
 

SD

 

Matjaž Nemec

 

Mojca Kleva Kekuš  

Aleksander Jevšek

 

Lucija Karnelutti

 

Matevž Frangež

 

Aleksandra Vasiljević

 

7. 8. 9.
 

Primož Brvar

 

Neva Grašič

 

Milan Brglez

 

10. Državljansko gibanje Resni.ca:

Povezava do spletne strani stranke: https://stranka-resnica.si/ 

  Nosilec 2. 3. 4. 5. 6.
 

Resni.ca

 

Zoran Stevanović

 

Polonca Frelih

 

Sabina Senčar

 

Bojan Potočnik

 

Neven Polajnar

Tanja Đurić Ribič

 

7. 8. 9.
 

Katja Kokot

 

Stanko Pušenjak

 

Branko Gradišnik

 

11. Nič od tega:

Povezava do spletne strani stranke: https://nicodtega.si/ 

  Nosilka 2. 3. 4. 5. 6.
 

NOT

 

Violeta Tomić

 

Darko Hribar

 

Tjaša Zorc Rupnik

 

 Janez Stariha

 

Alenka Pečnik

 

Gregor Jankovič

 

7. 8. 9.
 

 Amadeja Kugl

 

dr. Tomaž Makovec

 

Alberto Avguštinčič

 

Na spletni strani državne volilne komisije bodo uradno objavljeni kandidati za volitve v Evropski parlament 2024.