Politika o zaščiti otroka

V skladu s Konvencijo Organizacije združenih narodov o otrokovih pravicah je otrok vsaka oseba, mlajša od 18 let. Lizbonska pogodba je za EU uvedla cilj spodbujanja otrokovih pravic, medtem ko Listina o temeljnih pravicah zagotavlja, da institucije EU in države članice varujejo otrokove pravice.

Komisija je 15. februarja 2011 sprejela sporočilo z naslovom Agenda EU za otrokove pravice (COM(2011)0060). Namen sporočila je znova potrditi močno zavezo vseh institucij EU in vseh držav članic v zvezi s spodbujanjem, varstvom in uresničevanjem otrokovih pravic v vseh ustreznih politikah EU ter doseči konkretne rezultate. Pravice otroka in preprečevanje nasilja nad otroki, mladostniki, ženskami in drugimi ogroženimi skupinami so zaščitene in se spodbujajo v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014–2020).

Evropski parlament in Svet sta leta 2016 sprejela direktivo o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (UL L 132, 21.5.2016, str. 1.), z namenom zagotoviti, da bodo otroci, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku, lahko razumeli in spremljali tak postopek ter uveljavljali svojo pravico do poštenega sojenja, ter preprečiti, da bi otroci ponovno storili kaznivo dejanje, in spodbuditi njihovo socialno vključevanje.