Evropsko območje

Evro je uradna valuta 19 držav članic Evropske unije (od 27), ki skupaj sestavljajo evrsko območja oz. območje evra. (Anon., 2020) Države članice, katerih uradna valuta je evro, so: Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Španija. (Anon., 2020)

Čeprav je bil evro uveden leta 2002, je prej več kot 40 let potekalo pripravljalno obdobje. Danes imata tako Evropska centralna banka in Evropska komisija posebni vlogi, saj skrbita za ohranjanje njegove vrednosti in stabilnosti ter za določitev meril, ki jih morajo članice izpolnjevati za vstop v evroobmočje, ki jih imenujemo konvergenčna merila. (Anon., 2020)

Vseh 340 milijonov prebivalcev držav članic, ki so v evrskem območju, lahko zaradi skupne valute lažje primerja cene doma, v tujini in na internetu. Podjetja hkrati niso izpostavljena tveganju nihanj deviznih tečajev, zaradi odprave transakcijskih stroškov pa so cene stabilne. (Evropska komisija, 2019)

Velja omeniti, da je evro tudi valuta držav, ki niso članice EU in s izven evrskega območja. To so: Andora, Kosovo, Črna gora, Monako, San Marino in Vatikan. To predvsem kaže na to, da evro predstavlja stabilen monetarni sistem, ki je postal privlačna valuta. (Anon., 2020)

Na eni strani evrskih kovancev je prikazan zemljevid Evrope, drugo stran pa so države članice evrskega območja zasnovale po svoje. (Evropska komisija, 2019)

VIRI

  • Available at: https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/euro-official-currency-euro-area_sl
    [Poskus dostopa 17 december 2020].
  • Anon., 2020. Katere države uporabljajo evro. [Elektronski]
    Available at: https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/which-countries-use-euro_sl
    [Poskus dostopa 17 december 2020].
  • Evropska komisija, 2019. EU & jaz. Bruselj: Evropska unija.