Mladina in mediji

Spletne tehnologije otrokom in mladim prinašajo edinstvene priložnosti, saj jim ponujajo dostop do znanja ter omogočajo digitalno učenje in sodelovanje v javnih razpravah. Vendar so lahko otroci pri uporabi sodobne tehnologije še posebej ranljivi. Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (UL L 95, 15.4.2010, str. 1) zato prepoveduje vključevanje kakršne koli vsebine, ki bi lahko škodila mladoletnikom, v linearne televizijske storitve. Vsebino, za katero je verjetno, da bo škodila mladoletnikom, je treba oddajati v času, ko je ti ne bodo gledali, ali pa blokirati s tehnološkimi sredstvi, da ne bodo imeli dostopa do nje. Za nelinearne avdiovizualne medijske storitve na zahtevo mora biti ta vsebina na voljo tako, da mladoletniki običajno ne bi prišli v stik z njo.

Komisija je 25. maja 2016 objavila nov zakonodajni predlog, s katerim je spremenila direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. Med osrednjimi elementi dogovorjenega besedila so zaščita mladoletnikov pred vsebino, ki bi jih lahko ogrozila, boj proti sovražnemu govoru ter zaščita mladoletnikov pred škodljivo vsebino.