Evropski teden mladih

Evropski tedni mladih potekajo od leta 2003 in sicer na vsaki dve leti. Med Evropskim tednom mladih potekajo mnogi dogodki, ki se jih mladi lahko udeležijo. To je priložnost za predstavitev različnih možnosti, ki jih EU ponuja mladim.

Nacionalne agencije Erasmus+ Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota in Evropska komisija v sodelovanju z mladimi organizirajo različne aktivnosti na evropski, nacionalni in lokalni ravni.

V izvedbi tedna mladih leta 20017 je bilo organiziranih več kot 1000 dogodkov, na katerih je sodelovalo več kot 112000 udeležencev. Leta 2017 je bilo v Sloveniji izvedenih več kot 20 dogodkov. Osrednji dogodek pa je bil Mladinstival 2017, ki se ga je udeležilo približno 300 mladih.

 (Evropski teden mladih 2019: „Demokracija in jaz“, 2019)

Festival leta 2019 je bil še večji dogodek kot prejšnja izvedba. Aktivnosti se je udeležilo več kot 125000 mladih.  Odvijal se je od 29. aprila do 5. maja po vsej Evropi. Tema Evropskega tedna mladih 2019 je bila »Demokracija in jaz«. Poleg vseh dejavnosti, ki so čez teden potekale v sodelujočih državah, se je lahko na osrednjih dogodkih, ki so potekali 29. in 30. aprila v Bruslju, slišal glas stotine mladih.

VIRI

  • Evropski teden mladih 2019. (2019). Pridobljeno 12. 19 2020 iz MOVIT: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/etm2019/
  • Evropski teden mladih 2019: „Demokracija in jaz“. (2019). Pridobljeno 19. 12 2020 iz Evropska komisija: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_19_2255
  • Pridružite se Evropskemu tednu mladih 2019. (2019). Pridobljeno iz MOVIT: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/pridruzite-se-evropskemu-tednu-mladih-2019/