Pogodba iz Nice

Kot pove že samo ime, so v Franciji, natančneje v Nici, 26. februarja 2001 predsedniki Evropskega parlamenta, Komisije in Sveta podpisali pogodbo. Pogodba, je spremenila Pogodbo o EU, pogodbo o ustanovitvi Evropskih skupnosti in podobne akte. Pogodba je bila podpisana ob prisotnosti predsednice Evropskega parlamenta Nicole Fontaine.
Glavni cilji pogodbe je bil reformirati institucionalno strukturo EU, da bi bila zmožna širitve. Prav tako je Parlament dobil večje zakonodajne in nadzorne pristojnosti, glasovanje, ki je bilo do tedaj kvalificirano z večino v Svetu, pa se je razširilo na še več področij.

Pogodba je začela veljati 1. februarja 2003.

Pogodba iz Nice. (brez datuma). Pridobljeno iz Evropski parlament: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sl/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-nice