Pogodba o ustanovitvi evropske skupnosti za premog in jeklo

Ali ste vedeli, da je bil prvi zametek Evropske unije skupnost, ki je preko gospodarstva zagotavljala mir med šestimi državami po drugi svetovni vojni? Evropska skupnost za premog in jeklo je bila mednarodna organizacija, ki je poudarjala nadnacionalno načelo kot temelj nove demokratične ureditve Evrope. Njen namen je bil vzpostavitev skupnega trga za premog in jeklo, ki bi nevtraliziral konkurenco med državami članicami in posledično vzpostavitev razmerja, kjer bi bile države medsebojno odvisne pri proizvodnji premoga in jekla, tako da nobena država ne bi mogla mobilizirati svoje vojske  brez vednostih drugih članic. To je bilo kritično v času po drugi svetovni vojni, saj so tako zmanjšali nezaupanje in medsebojno napetost. ESPJ je bila formalno ustanovljena s podpisom Pariške pogodbe (formalno Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo) 18. aprila 1951, veljati pa je začela 23. julija 1952. Pogodbo so podpisali vsi prisotni voditelji držav podpisnic: Francija, Zahodna Nemčija, Italija in tri države Beneluksa (Belgija, Luksemburg in Nizozemska).  Ustanovitev ESPJ je predlagal francoski zunanji minister Robert Schumann (ki mu sedaj lahko rečemo tudi ”oče Evropske unije”). Schumannova deklaracija je bila izdana 9. maja 1950 , z namenom preprečevanja nadaljnje vojne med Francijo in Zahodno Nemčijo. Sedaj ta datum praznujemo kot dan Evrope.

“Svetovnega miru ni mogoče zaščititi brez ustvarjalnih prizadevanj, sorazmernih z nevarnostmi, ki mu grozijo.” (Robert Schumann)

(dostopno na: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en; 20.12.2020)

ESPJ so vodile štiri ustanove: 

  • Visoka oblast, sestavljena iz neodvisnih članov
  • skupščina, ki so jo sestavljajo poslanci držav članic
  • sveta, ki so ga sestavljali ministri držav članic
  • sodišče.

 Te institucije so predstavljale predhodnice današnjih institucij Evropske unije: Evropska komisijaEvropski parlamentEvropski svet in Sodišče Evropskih skupnosti.

ESPJ so leta 1957 združili z dvema podobnima skupnostma; Evropska gospodarska skupnost in Evropski skupnosti za jedrsko energijo. Leta 1967 so vse institucije prešle v okvir Evropske gospodarske skupnosti, ESPJ pa je še nadaljevala kot neodvisna skupnost. Leta 2002, ko se je iztekla Pariška pogodba pa je tudi ESPJ uradno postala del Evropske skupnosti.

VIRI