Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Wojciech Wiewiórowski

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je organ EU, katerega glavna naloga je varovati pravila glede zasebnosti. Institucije EU morajo občasno obdelovati podatke o državljanih, kar zajema vse od blokiranja, brisanja, evidentiranja in zbiranja podatkov. Sedež te institucije je v Bruslju, ustanovljen je bil leta 2004.

Natančnejša dela tega organa: nadzoruje obdelavo podatkov v administraciji EU, preprečuje kršitev pravil zasebnosti, vodi preiskave, uporablja nove tehnologije povezane s varstvom podatkov, svetuje institucijam glede obdelave zasebnih podatkov. Organ tudi posebej nadzira institucije, da te ne obdelujejo podatke o rasi in etnični pripadnosti, verskem in političnem prepričanju, sindikalnem članstvu, spolni usmerjenosti, zdravstvenem stanju.

Trenutni nadzornik je Wojciech Wiewiórowski, imenovan za 5-letni mandat, aktiven je na dveh področjih:

  • nadzor in uveljavljanje pravil, torej pregleduje kako se organi držijo pravil.
  • politika in svetovanje, zajema svetovanje na področju politike in pri novih zakonodajnih predlogih.

Viri: