Amsterdamska pogodba

V Torinu, Italiji se je marca 1996 začela medvladna konferenca za revizijo Pogodbe o Evropski uniji. Amsterdamska pogodba, ki spreminja Maastrichtsko Pogodbo o Evropski uniji, je bila podpisana v navzočnosti takratnega predsednika Evropskega parlamenta Joséja Maríe Gil-Roblesa 2. Oktobra 1997 na Nizozemskem v Amsterdamu. Pogodba je začela veljati 1. maja 1999.

Amsterdamska pogodba je okrepila pristojnosti Unije in Evropskega Parlamenta. Z njo je Parlament dobil pristojnost potrjevanja predsednika Evropske komisije, hkrati pa tudi pravico odločanja o številnih dodatnik zakonskih predlogih. Veliko pozornosti je bilo namenjene uravnoteženemu in trajnostnemu razvoju ter visoki stopnji zaposlenosti. Medvladno sodelovanje na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah je bilo okrepljeno. Evropski parlament in Svet sta postala enakovredna sozakonodajalca. Amsterdamska pogodba je iz evropskih pododb odstranila vse določbe, ki so sčasoma postale neveljavne ali brezpredmetne. Določila je, da je največje število poslancev Evropskega parlamenta, v skladu z njegovo zahtevo. Glasovanje Sveta s kvalificirano večino je bilo določeno za številne pravne podlage, ki so bile na novo oblikovane z Amsterdamsko pogodbo.

Ko je maja 1999 začela veljati, se je postopek soodločanja poenostavil, njegovo področje uporabe pa še povečalo. Parlament je dobil pravico, da potrdi predsednika Komisije.

(Europa.eu)
(Sokolska, 2020)

Viri:

Europa.eu. (n.d.). Amsterdamska pogodba. Retrieved December 2020, from Evropski parlament: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sl/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-paris

Sokolska, I. (2020, 11). Maastrichtska in amsterdamska pogodba. Retrieved December 2020, from Evropski parlament: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/3/maastrichtska-in-amsterdamska-pogodba