Erasmus+

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Njegov namen je izboljšati spretnosti in zaposljivosti mladih, zmanjšati šolski osip in spodbuditi sodelovanje s partnerskimi državami EU. V sklopu tega program na primer omogoča, da študent del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v tujini ali da študent v okviru študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju v eni izmed držav, ki sodelujejo v Erasmus+.

Študent, ki se na izmenjavo prijavi, lahko v tujini ostane do največ 12 mesecev in najmanj 3 mesece na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija se lahko izmenjave udeleži od 2. letnika dalje, na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja. Udeleženec ni samodejno upravičen do finančne pomoči oz. mesečne štipendije in more za njo posebej zaprositi. Ta mesečna finančna pomoč ne pokrije vseh stroškov v celoti, temveč samo sofinancira stroške študija v tujini (višina finančne pomoči je v letu 2020/2021 znašala od 420 € do 520 €, glede na državo v kateri je študent prebival).

Povzeto po: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sl in http://www.fu.uni-lj.si/mednarodno/izmenjave-studentov/erasmus-plus/