EVROPSKA KOMISIJA

Evropska komisija uveljavlja splošni interes EU, tako da predlaga in izvaja zakonodajo in politike ter izvršuje proračun EU. Člani Evropske komisije so ekipa oziroma kolegij komisarjev, po eden iz vsake države EU. Predsednica Evropske komisije je Ursula von der Leyen. Ustanovljena je bila leta 1958, sedež je v Bruslju. Evropska komisija je politično neodvisno izvršno telo. Je edina odgovorna za pripravo predlogov nove evropske zakonodaje in izvaja odločitve Evropskega parlamenta in Sveta EU.

Politično vodstvo zagotavlja ekipa 27 komisarjev (po eden iz vsake države EU) – vodi jih predsednik Komisije, ki jim dodeli področja dela, za katera so pristojni.

Vsakdanje delo Komisije opravljajo uslužbenci Komisije (odvetniki, ekonomisti itd.), organizirani v službe, imenovane generalni direktorati (GD), ki so pristojni za določena področja politike. (https://bit.ly/37ypizs , 18. 12. 2020 ob 19:12)

Evropska komisija je  zadolžena za zastopanje interesov EU ali skupnosti, ne interesov držav članic, in komisarji so pozvani, da v tem interesu delujejo neodvisno. Izrecno jim je prepovedano sprejemati navodila od svoje države članice. Zaradi svoje odgovornosti, da zastopa evropske interese in uveljavlja pogodbe in zakonodajo, ki zagotavlja pravni temelj EU in skupnosti, je ES znana kot varuh pogodb.

(https://bit.ly/3mAmO7I , 18. 12. 2020 ob 19:19)

Delo Evropske komisije:

  • Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga nove zakone in predpise.

Evropska komisija kot edina institucija EU Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga sprejem nove zakonodaje, ki varuje interese EU in njenih državljanov o zadevah, o katerih ni mogoče učinkovito odločati na nacionalni ravni.

  • Upravlja politike EU in dodeljuje sredstva.

Skupaj s Svetom in Parlamentom določa prednostne naloge za porabo proračunskih sredstev. Pripravi letni proračun, ki ga odobrita Parlament in Svet. V okviru Računskega sodišča nadzira porabo denarja.

  • Uveljavlja zakonodajo EU.

Skupaj s Sodiščem EU zagotavlja pravilno uporabo zakonodaje EU v vseh državah članicah.

  • Zastopa EU na mednarodni ravni.

Zastopa države EU v mednarodnih organih, zlasti na področju trgovinske politike in humanitarne pomoči, ter imenu EU sklepa mednarodne sporazume.

(https://bit.ly/37ypizs , 18. 12. 2020 ob 19:25)

Predsednica Evropske komisije je Ursula von der Leyen.
Berlaymont - sedež Evropske komisije
slovenski-komisar
Janez Lenarčič – slovenski evropski komisar zadolžen za krizno upravljanje.