KAJ JE EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO

Slovenija je, še s devetimi državami, leta 2004, postala članica Evropske unije. Takrat se je veliko spremenilo. Državljani dežele, so sočasno postali tudi državljani EU. Državljanstvo EU je bilo utemeljeno z Maastrichtsko pogodbo, leta 1992. Državljanstvo EU je vezano na državljanstvo ene od članic. Državljanstvo EU ne nadomešča državljanstva lastne dežele, ampak ga le dopolnjuje. Pogodba o Evropski skupnosti opredeljuje evropsko državljanstvo.

PRAVICE DRŽAVLJANOV EU

Evropsko državljanstvo slovenskega ne zamenjuje, ampak ga le dopolnjuje, prinaša številne pravice:

  • prosto gibanje na območju EU
  • pravico bivanja na ozemlju držav članic
  • pravico voliti in biti izvoljen v Evropski parlament
  • pravico do diplomatske in konzularne zaščite
  • pravico, da se lahko obrnejo na varuha človekovih pravic
  • pravico nasloviti peticijo
  • pravico do uradne pritožbe

Zgoraj je naštetih le nekaj pravic, ki jih ima državljan EU.

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/o-demokraticnih-procesih/demokracija-v-eu/kaksne-so-pravice-drzavljanov-drzav-clanic-eu.html, 14. 12. 2020, ob 17:45)

http://www.movit.si/fileadmin/movit/0ZAVOD/Publikacije/Tematske/2007_Evropsko_drzavljanstvo.pdf, 14. 12. 2020, ob 18:15)