Enotni evropski akt

Zbrani na podpisu akta v Luksemburgu
Roland Dumas med podpisom EEA

Namen enotnega evropskega akta (ali EEA) je bil revidirati Rimski pogodbi, ki sta bili pomembni za ustanovitev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za jedrsko energijo. Drugi razlog za njegov nastanek je bila želja po intenzivnejšem evropskem povezovanju in potreba po oblikovanju t.i. »notranjega trga«, znotraj katerega prosto poteka gibanje materiala, oseb, storitev in kapitala (dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023, 17. 12. 2020). Pomembnejše odločbe akta so bile “razširitev prisotnosti Unije, izboljšanje zmožnosti odločanja v Svetu ministrov in vse večja vloga Evropskega parlamenta” (Sokolska, 2020).

Z začetkom veljave EEA-ja je postal uraden naziv “Evropski parlament” (dostopno na: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sl/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/single-european-act, 17. 12. 2020). Akt je podpisalo 9 držav članic, natančneje 17. februarja leta 1986 v Luksemburgu, 28. februarja pa so tem državam sledile še Danska, Italija in Grčija. Leta 1986 je bil akt sicer ratificiran, a je zahvaljujoč pritožbi nekega državljana na Irskem začel veljati komaj julija leta 1987 (Sokolska, 2020).

Z EEA so bile uvedene tudi nove politike, namenjene zmanjšanju razlik med bogatimi in revnimi regijami, prav tako pa so se države članice v okviru akta zavezale k medsebojnemu obveščanju ter političnemu sodelovanju. Za to je bil celo ustanovljen poseben organ, Sekretariat evropskega političnega sodelovanja (Rozman, 2010).

Viri in literatura

Enotni evropski akt (2018). Dostopno na URL naslovu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023

Enotni evropski akt (EEA) (n.d.). Dostopno na URL naslovu: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sl/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/single-european-act

Sokolska, I. (2020). Razvoj do Enotnega evropskega akta. Dostopno na URL naslovu: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/2/razvoj-do-enotnega-evropskega-akta

Rozman, N. (2010). Od Maastrichtske pogodbe do Lizbonske pogodbe. Dostopno na URL naslovu: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=99904

Viri slik

Slika 1: Zbrani na podpisu akta v Luksemburgu. Dostopno na URL naslovu: https://www.google.com/search?q=single+european+act&sxsrf=ALeKk01Ab5QVQX62iAILLAtm9h2E3FZliA:1608287215223&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwifu6PhqNftAhVNBWMBHVIWAdYQ_AUoAXoECBMQAw&biw=1707&bih=820&dpr=1.13#imgrc=RWSzZ8pgtmqLCM [Sneto 18. 12.]

Slika 2: Roland Dumas med podpisom EEA. Dostopno na URL naslovu: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.cvce.eu%2Fcontent%2Fpublication%2F1998%2F11%2F25%2Fd81f79bd-1bc5-4672-aae8-9f004acf5042%2Fpublishable.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cvce.eu%2Fen%2Fobj%2Froland_dumas_signs_the_single_european_act_luxembourg_17_february_1986-en-d81f79bd-1bc5-4672-aae8-9f004acf5042.html&tbnid=Pd8d5WxsFopb3M&vet=12ahUKEwiCi6vjqNftAhWFOewKHY0dDLUQMygDegUIARCbAQ..i&docid=1omEtX9vYJpMyM&w=1024&h=721&q=single%20european%20act&ved=2ahUKEwiCi6vjqNftAhWFOewKHY0dDLUQMygDegUIARCbAQ [Sneto 18. 12.]