Lizbonska strategija

Evropska unija

Leta 2000 so se sestali voditelji držav članic EU v Lizboni in oblikovali Lizbonsko strategijo. Gre za desetletni načrt za razvoj Evropske unije.

Glavna cilja Lizbonske strategije:

rast  + zaposlovanje = bolj konkurenčna Evropska unija na globalni ravni do leta 2010

Poročila učinkovitosti Lizbonske strategije so pregledovali vsako leto in na podlagi tega določili nadalje smernice. Evropski svet je po pregledu poročil o izvajanju strategije 4 leta po sklenitvi sklenil, da bo vsaka država članica pripravila program v skladu z uresničevanjem ciljev strategije. V ta namen so leta 2005 pripravili nove, nekoliko spremenjene smernice Lizbonske strategije, ki naj bi pripomogle k večji dinamiki uresničevanja ciljev, saj se EU ni približevala konkurenčnim tekmecem (npr. Aziji) v gospodarskem razvoju. Po tem so strategijo prenovili še večkrat, tudi leta 2007.

Lizbonska strategija je obsegala različna področja:

  • notranji trg,
  • informacijska družba,
  • raziskave,
  • izobraževanje,
  • strukturne gospodarske reforme,
  • stabilna valuta

Določene države so uspele doseči uspehe na določenih področjih, vendar nobeni ni uspelo na vseh področjih hkrati. Lizbonska strategija torej na koncu ni bila tako uspešna, kot so sprva predvidevali in EU ni postala vodilna sila na globalni ravni.

Viri:

Slikovni  viri: