Jamstvo za mlade

Jamstvo za mlade je zaveza vseh držav članic, da mlajšim od 25 let zagotovijo kakovostno ponudbo za:

in sicer v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali ko končajo formalno izobraževanje.

KAKO DELUJE?

Vsaka država članica bi morala uvesti in izvajati sistem jamstva za mlade ob tesnem sodelovanju delodajalcev, zavodov za zaposlovanje, ustanov za izobraževanje in usposabljanje ter služb za pomoč mladim. Mladim bi morala zagotoviti popoln dostop do informacij o razpoložljivih storitvah in podpori.

FINANCIRANJE

Sistem bodo financirale države članice EU ob podpori EU iz Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih.

NASLEDNJI KORAKI

Evropski svet je državam članicam priporočil, naj čim prej začnejo izvajati svoje sisteme jamstva za mlade in zagotovijo, da so ustrezno vključeni v programe EU, ki se sofinancirajo iz proračuna EU. Vse države članice so pripravile izvedbene načrte jamstva za mlade. V njih so določeni način izvajanja sistema jamstva za mlade na nacionalni ravni, vloga javnih organov in drugih organizacij, način financiranja in spremljanja napredka ter časovni načrt.