Sodišče EU

Splošno

Sodišče EU je bilo ustanovljeno leta 1952 in ima sedež v Luxembourgu. Njegova naloga je, da razlaga pravo EU, saj s tem skrbi, da se pravo EU uporablja na enak način v vseh državah članicah EU. Prav tako skrbi, da države in institucije EU ravnajo v skladu s tem pravom in rešuje morebitne spore med članicami in institucijami EU. Sodišče je večjezična institucija, saj je lahko jezik zadeve kateri koli uradni jezik Evropske unije. Od ustanovitve naprej sta sodišči, ki sestavljata Sodišče Evropske unije, izdali približno 38 000 sodb.

Kaj dela sodišče EU?

 1. Razlaga pravo
  Če nacionalno sodišče ni prepričano glede razlage ali veljavnosti zakonodaje EU, lahko zaprosi za pojasnilo sodišče EU. To stori tudi, če želi preveriti skladanje nacionalnega prava s pravom EU.
 1. Uveljavlja pravo
  Če država članica krši zakonodajo EU, lahko Evropska komisija ali druga država članica vloži tožbo zoper to državo. Sodišče razsodi, ali gre za kršitev prava EU, in državi naloži zahtevo za odpravo teh kršitev, sicer lahko sledi kazen v obliki globe.
 1. Razveljavlja pravne akte EU
  To se zgodi v primeru očitnega nasprotja pravnih aktov EU s pogodbami EU oziroma temeljnimi pravicami njenih državljanov. Zahtevo po razveljavitvi vloži država EU, Svet EU, Evropska komisija, Evropski parlament ali posameznik.
 1. Ukrepa proti instituciji EU, ki je opustila ukrepanje
  Če Evropski parlament, Svet EU in/ali Evropska komisija v določenih okoliščinah ne sprejmejo ustreznih odločitev, se lahko države EU, druge institucije EU, posamezniki in podjetja pritožijo na Sodišču.
 1. Sankcionira institucije EU

Vsak državljan EU ali podjetje, katerega interesi so bili oškodovani zaradi (ne)ukrepanja institucij EU, lahko na sodišču proti njim vloži tožbo.

Kako je sestavljeno Sodišče EU?

Sodišče Evropske unije sestavljata dva organa:

 • Sodišče, ki se večinoma ukvarja z zahtevami nacionalnih sodišč
 • Splošno sodišče, ki obravnava predvsem tožbe posameznikov, podjetij in v nekaterih primerih držav EU

Kdo sestavlja Sodišče EU?

Sodišče Evropske unije sestavlja en sodnik iz vsake države članice in 11 generalnih pravobranilcev.

Splošno sodišče sestavljata dva sodnika iz vsake države članice.

Vsakega sodnika in generalnega pravobranilca skupaj imenujejo države EU za dobo 6 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Sodniki vsakega sodišča izvolijo svojega predsednika za dobo 3 let z možnostjo podaljšanja.

Viri

Europa.eu. (2020, november 17). Retrieved from https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_sl

e-justice.europa.eu. (2020, oktober 8). Retrieved from https://e-justice.europa.eu/content_eu_case_law-12-sl.do

Viri fotografij

https://www.google.com/search?q=SODI%C5%A0%C4%8CE+EU&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02bBa9zmlirZx5m64_WWBB2JxOhnQ:1608440945884&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nmueFW5iFQ56EM%252CIXLXxJKZs0HWbM%252C%252Fm%252F09gbtd0&vet=1&usg=AI4_-kTsakjGNbgEUfs4eJMgup9jWGIsCg&sa=X&ved=2ahUKEwi0s-K55dvtAhXH_KQKHXJlCfwQ_B16BAgoEAI&biw=1366&bih=654#imgrc=zZU1Z7n0_Ou87M

https://www.google.com/search?q=SODI%C5%A0%C4%8CE+EU&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02bBa9zmlirZx5m64_WWBB2JxOhnQ:1608440945884&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nmueFW5iFQ56EM%252CIXLXxJKZs0HWbM%252C%252Fm%252F09gbtd0&vet=1&usg=AI4_-kTsakjGNbgEUfs4eJMgup9jWGIsCg&sa=X&ved=2ahUKEwi0s-K55dvtAhXH_KQKHXJlCfwQ_B16BAgoEAI&biw=1366&bih=654#imgrc=nmueFW5iFQ56EM