Evropska unija ni bila vedno tako velika. Gospodarsko sodelovanje evropskih držav je leta 1951 obsegalo šest držav: Belgijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, Luksemburg in Nizozemsko. Leta 1957 je bila podpisana Rimska pogodba, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Z leti se je zanimanje za pridružitev povečalo. Leta 1973 so se EU pridružile Danska, Irska in Združeno kraljestvo. Par let kasneje ko so tri države postale demokratične in so lahko zaprosile za članstvo. Od teh je v EU pristopila Grčija leta 1981, za njo pa Portugalska in Španija leta 1986. Švedska, Finska in Avstrija so se Evropski uniji pridružile leta 1995. Leta 2004 se je zgodilo največji pristop članic. Pristopilo je 10 novih držav in sicer Poljska, Češka, Slovaška, Estonija, Litva, Latvija, Slovenija, Ciper in Malta. Bolgarija in Romunija sta se pristopili k EU leta 2007, leta 2013 pa je 28. članica postala Hrvaška.

Združeno kraljestvo, je junija 2016 glasovala za izstop iz EU in leta 2020 izstopila. Danes je Evropska unija šteje 27 držav članic.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-sl

Pridružitev držav

Država, ki izpolnjuje pogoje za članstvo, lahko predloži prošnjo Svetu, ki Evropsko komisijo prosi za pripravo uradnega mnenja. Komisija oceni sposobnost države glede na izpolnjevanja københavnskih meril. Ta merila zajemajo tržno gospodarstvo, demokracijo in pravno državo ter izvajanje celotne zakonodaje EU. Ker pa je prenos zakonodaje UE v nacionalno zakonodajo zelo obsežen, so pogajanja zelo dolgotrajna. Državam kandidatkam v predpristopnem obdobju EU zagotavlja finančno, administrativno in tehnično pomoč.

Države kandidatke so države, ki so v postopku prenosa oziroma vključevanja zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo. Te države so: Albanija, Črna Gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Potencialne kandidatke pa so tiste države, ki še ne izpolnjujejo zahtev za članstvo v EU; ti državi sta Bosna in Hercegovina in Kosovo.

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_sl#pridružitev-eu