Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, ti so: bolgarščina, hrvaščina, češčina, danščina, nizozemščina, angleščina, estonščina, finščina, francoščina, nemščina, grščina, madžarščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, malteščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.

Z vstopom vsake nove države v Evropsko unijo se število uradnih jezikov poveča. Leta 2013 je Hrvaška vstopila v EU, z njeno pridružitvijo je hrvaščina postala eden izmed uradnih jezikov. Po izstopu Združenega kraljestva iz EU bo angleščina še naprej uradni jezik Evropske unije, saj ostaja kot uradni jezik Irske in Malte.

Temeljno načelo Evropske unije je večjezičnost. Opisano načelo je zapisano v Listini EU o temeljnih pravicah, ki vam dopoveduje, da imate kot državljan EU pravico do uporabe katerega koli od uradnih jezikov.

Zakonodaja EU in vsa druga zakonodajna besedila so objavljena v vseh uradnih jezikih. Vsak poslanec Evropskega parlamenta lahko med zasedanjem Parlamenta uporablja katerega koli izmed 24 uradnih jezikov Evropske unije. Tudi tolmačenja zasedanj Evropskega sveta in Sveta Evropske unije potekajo v vseh uradnih jezikih.

Evropska unija si je prav tako zastavila cilj, da bi želela državljanu EU omogočiti sporazumevanje v 2 drugih jezikih poleg maternega jezika. EU podpira učenje jezikov, da bi čim več ljudem omogočila študij in delo v tujini, uspešno poslovanje in lažje razumevanje med pripadniki različnih kultur.

Evropski dan jezikov:

Svet Evrope in Evropska unija sta leta 2001 organizirala Evropsko leto jezikov. V projekt je bilo vključenih 45 držav. Zaradi uspehov, ki ga je doživelo leto je Svet Evrope razglasil, da bomo 26. septembra praznovali evropski dan jezikov. Gre predvsem za zavzemanje bogate jezikovne in kulturne raznolikosti v Evropi ter opozarjanje na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov. V sklopu dneva jezikov je ponujenih tudi veliko izzivov in dejavnosti, kakor Jezikovni izziv EDJ.