KOGA VOLIMO NA LOKALNIH VOLITVAH?

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnihvaških oziroma četrtnih skupnosti.

KDAJ IN KJE POTEKAJO LOKALNE VOLTIVE?

Lokalne volitve potekajo vsaka 4 leta, tretjo nedeljo v Novembru. Letos bodo v nedeljo, 20. 11. 2022. Drugi krog županskih volitev bo v nedeljo, 4. 12. 2022.

Volivci imajo pravico voliti samo v občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.