KDO KANDIDIRA?

  • MILAN BRGLEZ

 »Potrebujemo povezovanje, potrebujemo spoštovanje, to sta dve ključni zadevi, ki ju moramo v teh težkih časih ponotranjiti. Če ne bi videl možnosti, da pride do povezovanja, se za to kandidaturo niti ne bi odločil.«

ZAPOSLITEV: Evropski poslanec.

IZOBRAZBA: Leta 1992 je diplomiral iz politologije in mednarodnih odnosov, leta 1996 je prejel magisterij iz mednarodnega prava in leta 2006 doktoriral.

PODPORA STRANK: K kandidaturi ga je nagovorila stranka SD, podprla ga je tudi stranka Gibanje Svoboda.

  • JANEZ CIGLER KRALJ

 »V politično kampanjo vstopam z držo človeka, ki je pripravljen služiti Sloveniji, njenim državljanom, vrniti dostojanstvo najšibkejšim, na drugi strani pa razpreti krila tistim, ki imajo več potenciala.«

 ZAPOSLITEV: Politik, nekdanji minister za delo.

IZOBRAZBA: Študiral je politologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

PODPORA STRANK: V predsedniško kampanjo vstopa kot kandidat NSi.

  • MIHA KORDIŠ

 »Vsi imamo težavo s tem, da nam politična življenja in življenja naše skupnosti kroji vpliv raznoraznih korporacij. Vsi imamo težavo z ogromno težo, ki jo v družbi nosijo banke, pa orožarski kompleksi, raznovrstni lobiji. To so tisti vplivi, ki jih je potrebno izločiti v politiki, to so tisti vplivi, za katerimi predsednik ne sme stati, marveč se mora postaviti za običajne delovne ljudi, za običajne državljanke in državljane.«

ZAPOSLITEV: Poslanec v državnem zboru.

IZOBRAZBA: Diplomiran filozof in literarni komparativist.

PODPORA STRANK: Njegovo kandidaturo so podprli v stranki Levica.

  • ANŽE LOGAR

 »Tudi če imamo svetovnonazorsko različne poglede, imamo zagotovo nekaj, kar nas povezuje, in v tem pogledu mislim, da moramo združiti ta pozitivna področja ter z velikimi koraki in samozavestno stopiti v jutrišnji dan, kjer bo Slovenija dihala s polnimi pljuči in uporabljala vse atribute, ki jih ima na voljo.«

ZAPOSLITEV: Poslanec v državnem zboru.

IZOBRAZBA: Leta 2000 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, 2006 je magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije, julija 2016 pa je doktoriral na Fakulteti za uporabne družbene študije.

PODPORA STRANK: Logar je sicer član SDS, a kandidira s podpisi volivcev.

  •  NATAŠA PIRC MUSAR

 »Spremembe se nikoli ne zgodijo z medlostjo in tišino. In nikoli nobena sprememba ne bo všeč vsem. Tudi kritika ne. Prizadevati si moramo, da bodo spremembe sprejemljive za večino – z jasno obsodbo nesprejemljivih ravnanj.«

ZAPOSLITEV: Odvetnica, nekdaj novinarka in informacijska pooblaščenka.

IZOBRAZBA: Pravnica, diplomirala je na ljubljanski pravni fakulteti, doktorirala pa na dunajski pravni fakulteti.

PODPORA STRANK: Nikoli ni bila članica stranke, kandidira kot neodvisna kandidatka s podpisi volivcev

  • VLADIMIR PREBILIČ

 »V predsedniški tekmi želim na prvo mesto postaviti ljudi, ne pa tradicionalnih političnih ali drugih elit.«

ZAPOSLITEV: Ima funkcijo nepoklicnega župana v občini Kočevje, opravlja pa tudi delo izrednega profesorja na FDV, kjer predava vojaško zgodovino, geopolitiko, obramboslovno geografijo in evropsko varnost.

IZOBRAZBA: Leta 2004 je na FDV-ju kandidiral na področju obramboslovja.

PODPORA STRANK: Kandidaturo je vložil s podpisi volivcev, podpira ga tudi stranka Vesna.

  •  SABINA SENČAR

 »V razmerah, v katerih politika odloča o zdravju in zdravje vodi politiko, se mi zdi edino smiselno, da predsednik republike postane zdravnik.«

ZAPOSLITEV: Ginekologinja.

IZOBRAZBA: Končala je študij medicine in naredila specializacijo iz ginekologije in porodništva.

PODPORA STRANK: Kandidira s podporo neparlamentarne stranke Resni.ca in podpisi volivcev.

Viri: Volitve predsednika republike. Portal GOV.SI. (2022). Retrieved 13 October 2022, from https://www.gov.si/teme/volitve-predsednika-republike/.

Predsedniške volitve 2022. rtvslo.si. (2022). Retrieved 13 October 2022, from https://www.rtvslo.si/slovenija/predsedniske-volitve-2022/kdo-kandidira/.