KAKO PREDSEDNIŠKE VOLITVE POTEKAJO?

KANDIDATURA

 Za predsednika republike lahko kandidira vsak polnoletni državljan Republike Slovenije. Kandidata za predsednika republike lahko predlagajo:

  • poslanci državnega zbora (najmanj 10),
  • politične stranke (določijo lahko enega kandidata, več strank skupaj pa lahko določi skupnega kandidata, predlog kandidature mora biti potrjen s podpisi najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj 3000 volivcev),
  • volivci (najmanj 5000).

GLASOVANJE

 Glasovnica za volitve predsednika republike vsebuje imena in priimke kandidatov po vrstnem redu na seznamu kandidatur in navodilo o načinu glasovanja. Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata, in sicer tako, da obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata, za katerega glasuje.

ŠTETJE GLASOV

 Za predsednika republike je izvoljen kandidat, ki dobi večino glasov volivcev (več kot 50 % vseh, ki so oddali veljavne glasovnice). Če noben kandidat ne dobi večine veljavnih glasov volivcev, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov – poteka torej drugi krog volitev. Postopek izvolitve je uradno končan, ko Državna volilna komisija ugotovi izid volitev in sestavi poročilo o izidu volitev, ki ga predloži predsedniku Državnega zbora ter objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.