ZANIMIVOST O EU – KONCEPT »ZDRUŽENIH DRŽAV EVROPE«

Po grozotah II. svetovne vojne je britanski premier Winston Churchill leta 1946 predlagal ustanovitev »Združenih držav Evrope«, ki bi jo po spravi vodili Francija in Nemčija. S tem bi ublažili trenutne zaostrene razmere in potencialne prihodnje konflikte, ki bi lahko ponovno zajeli Evropo. Na dan njegovega slavnega govora v Zürichu pa se Francija še ni bila pripravljena spraviti z Nemčijo (še vedno je prevladovalo sovraštvo zoper nacistom in njihovim vojnim zločinom).

Kljub temu da je govor star več kot 70 let, bo morda postal aktualen z današnjo problematiko Brexita (Churchill je sam namreč zatrdil, da bo Velika Britanija pri projektu le pomagala, sama pa se ne bo pridružila Združenim državam Evrope).

Povzeto po: (Wigdorovits & Vogt, brez datuma)

Vir slike: https://lwccyork.com/churchill-grit-not-quitting-fighting-on/ (15. 5. 2021) 

Avtor: Nik Perko Wigdorovits, S., & Vogt, W. (brez datuma). Churchill in Zürich. Pridobljeno 15. maj 2021 iz Churchill’s speech in Zurich: https://www.churchill-in-zurich.ch/en/churchill/en-churchills-zurcher-rede/