Zanimivost- Evropska komisija

Slovenski komisar v Evropski komisiji je Janez Lenarčič. Njegov mandat traja od leta 2019 do 2024. Je evropski koordinator za nujni odziv. Med njegove pristojnosti spadajo pomoč državam, ki so najbolj izpostavljene podnebnim spremembam, nudenje humanitarne pomoči po naravnih nesrečah s strani EU (Dostopno na: https://bit.ly/37xIqgR, 18.12.2020).

Iva Milosavljević

Vir slike: https://bit.ly/3nBbZna.