V EU je več kot 60 manjšinskih jezikov

V EU je več kot 60 manjšinskih jezikov, ki jih govori približno 40 milijonov ljudi (npr. baskovščina, katalonščina).

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_sl, 17. 12. 2020, ob 19:15).

Tine Rajić