Šola ambasadorka EP 2020

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

1.  SODELOVANJE V PROJEKTU

Šolsko leto 2019/2020 je zaznamoval Covid 19. Večina priprav in aktivnosti, ki smo jih  dijaki pripravljali in se veselili izvedbe, je bila »v prazno« . V tem šolskem letu je v projektu uradno sodelovalo 41 dijakov. 12 dijakov je že lani pridobilo status dijaka ambasadorja, 12 dijakov se je pripravljalo na ta naziv in aktivno pripravljalo aktivnosti, 17 dijakov pa prihaja iz prvega in drugega letnika in so »vajenci« v projektu.

Od teh 41 dijakov je 24 dijakov, ki imajo status nadarjenega in so obenem vključeni tudi v projekt RaST (Razvojno središče talentov). Projekt RaST od tega šolskega leta (žal se projekt zaključuje) tudi financira aktivnosti obeh programov, tako Evrošole, kot šole ambasadorke EP. Sredstva so se prenesla v šolsko leto 2020/2021 in jih po 16. marcu nismo mogli koristiti.

Zaradi projekta sem kot mentor dolžan sistematično razvijati nadarjenost dijakov, ki so za nadarjene priznani, predstavljati program dela in redno poročati financerju.

V tem šolskem letu (2019/2020) je 10 dijakov četrtega letnika obiskovalo izbirni predmet Evropske študije v obsegu 35 ur. V okviru 25 ur so dijaki spoznavali osnove delovanja EU in sicer pod naslovi Zgodovina EU in začetek evropskih integracij, Širitev EU, glavni projekti EU, simboli EU, institucije in delovanje institucij v EU, pristopanje Slovenije k EU, prednosti in slabosti EU, dileme in dvomi v EU, prihodnost EU in večjezičnost v EU. Dijaki so v okviru 10 ur predelali temo in o izbrani temi pripravili raziskovalni esej, ki so ga predstavili sošolcem. Dijaki so izbrali naslednjo tematiko: Študent v Evropi, S trebuhom za kruhom v EU, Organiziran kriminal: droga, prostitucija, ponarejanje, Odnos do etničnih skupin v EU, Globalna kriza pustoši v EU, Ekologija v EU, Vloga EU na območju Bližnjega Vzhoda, Potrošništvo v EU, Ali evropski mladini lahko očitamo državljansko neaktivnost?, Ali je EU odpravila revščino?, Mladi v akciji: prostovoljno delo v EU in Lov na službo.

2. EVROŠOLA

Evrošola je projekt v katerega se na II. gimnaziji vključujemo že od leta 2003. Smo redni udeleženci Evrošole, zato so priprave že utečene in projekt znan in zaželen med dijaki. V zadnjih štirih letih smo na šoli projekt Evrošola povezali z projektom dijak – ambasador EP, kar pomeni, da dijaki ki sodelujejo v Evrošoli, sodelujejo tudi v okviru projekta Šola ambasadorka EP

Z projektom Evrošola začnemo že v začetku oktobra, dijaki imajo redna srečanja z mentorjem in se na »tekmovanje« redno in sistematično pripravljajo enkrat na teden.

V decembru smo se udeležili državnega tekmovanja iz poznavanja EU in zmagali v svoji skupini (bilo je 6 skupin) in pridobili pravico do sodelovanja na Evrošoli v Strasbourgu.

Tekmovanje je zastavljeno kot timsko tekmovanje, na katerem se posamezni deli seštevajo.

V letošnjem šolskem letu se je nanj prijavilo 60 srednjih šol. Organizatorji so tekmovanje pripravili kot 6 predtekmovanj s po desetimi šolami, iz katerega so se prve tri šole na vsakem tekmovanju neposredno uvrstile na Evrošolo v Strasbourg. Tekmovanja so se dotikala 6 različnih tem, in sicer: prihodnost Evrope, okolje in energija iz obnovljivih virov, varnost in človekove pravice, mladi in odvisnost, migracije in vključevanje ter zaposlovanje mladih. Ekipe so se morale pripraviti za debato na izbrano temo in za kviz. Oba rezultata sta se seštela.

Ekipa II. gimnazije Maribor se je pomerila v debatni temi »Zaradi krhanja zavezništva z ZDA in Turčijo mora Evropska unija okrepiti in povezati lastne obrambne zmogljivosti« in v kvizu o poznavanju EU.

Ekipo so sestavljali:

Matic Rezman Tasič, Benjamin Gorišek, Lan Sevčnikar, Tilen Majer, Elias Pascal Bračko, Tin Pavlinić in Pia Majcenovič.

Z uspehom na tekmovanju smo si priborili pravico do sodelovanja na Evrošoli v Strasbourgu, kjer dijaki za en dan postanejo evropski poslanci. Te smo se udeležili 30. januarja. To je že enajsto sodelovanje II. gimnazije na Evrošoli v Strasbourgu (od leta 2003), kar je svojevrsten rekord.

INFORMACIJSKA TOČKA ŠOLE AMBASADORKE EP

Informacijska točka je v knjižnici. Redno jo polnimo z materiali, ki jih dobimo s strani Evropske hiše, dodajamo pa tudi druge, predvsem tiste, ki jih prinesemo iz Strasburga ali Bruslja, kamor se odpravimo na ekskurzijo vsako leto.

Za popolnitev skrbita dva dijaka, mentor pa prostor večkrat obišče in preveri zaloge brošur.

Materiali so v prostem dostopu dijakom, ki po potrebi vzamejo brošuro in jo odnesejo. Materiala imamo dovolj, da je info točka vedno polna brošur.

ORGANIZACIJA DOGODKOV

Veliko smo načrtovali in se veselili izvedbe. Jesenski del šolskega leta je bil posvečen pripravam na tekmovanje Evrošola, pomladanski del, pa smo želeli posvetiti predstavitvi našega dela in promociji Šole ambasadorke EP. Prav s tem namenom, smo se povezali s krožkom Aktivno državljanstvo, ki ga vodi prof. Vesna Vervega in začeli skupaj načrtovati pomladni del. Pa je izvedbo vsega prehitel Covid 19.

Problem, ki smo se mu želeli posvetiti je bil Prihodnost Evrope.

Prihodnost EU temelji na mladih, ki pa so, po našem mnenju slabo obveščeni o njenem delovanju in prednostih, ki jih EU ponuja prav za dijake. Na osnovi pregleda spletnih strani in informacij o delovanju EU smo spoznali, da so informacije o delovanju EU precej suhoparne, za dijake nerazumljive in neprivlačne, pogosto celo odbijajoče in monotone. Kljub različnim naporom organizacij, ki delujejo v okviru EU, so dijaki slabo obveščeni, pri pouku se poučevanje vezane na teme EU obravnava v srednjih šolah le v okviru enega ali dveh predmetov v obsegu ene do dveh ur. Ob podrobnem pregledu smo ugotovili, da bi si želeli informacij, ki nas bi pritegnile in nam predstavile naše prednosti sodelovanja in aktivnega spremljanja.

Za 31. marec 2020, smo pripravili okroglo mizo z osrednjo temo Prihodnost Evrope. Povabljeni gostje so bili: Igor Mally, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, Dr. Marko Lovec, predavatelj na FDV in Dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva evropske komisije v Sloveniji in Lara Perko, dijakinja II. gimnazije, ambasadorka. Vsi povabljeni so svojo udeležbo potrdili. Osnovne teme bi bile razdeljene v tri sklope:

Sklop 1: Prihodnost Evropske Unije (Ali EU sploh potrebujemo? (v luči Brexita), Kakšna naj bo prihodnost Evrope za mlade?, Kakšno vlogo naj ima Evropa v globaliziranem svetu?, V kolikšni meri bi morala Evropa spodbujati svoje vrednote po svetu?, Katere bodo prioritete predsedovanja Svetu EU v drugi polovici 2021?, Na kakšen način lahko mladi damo svoj prispevek k temu?, »Zaposlovanje mladih – evropski izziv?«, Izobraževanje v EU

Sklop 2: Človekove pravice in aktivnost mladih

Ali se človekove pravice smejo kdaj omejiti? Če da, kdaj?, Kako Evropska unija/Republika Slovenija državljanom zagotavlja kibernetsko varnost (zlasti glede očitkov o ruskih kibernetskih napadih na različne državne volitve)?, Kaj storiti, ko ena od držav članic Evropske unije, recimo Poljska ali Madžarska, krši načela Unije?, Kako lahko gimnazijci postanemo aktivni državljani že tekom izobraževanja?

Sklop 3: Migracije in ekologija

Ali je mogoče zagotavljati gospodarski razvoj brez ogrožanja planeta?, Kakšna naj bo evropska politika na področju okolja in energije iz obnovljivih virov?, Kako spodbuditi spremembo vedenja pri mladih?, Kakšno vlogo naj ima Evropa pri migracijah in vključevanju?, Kako bi bilo treba upravljati migracije v evro-sredozemski regiji?, Ali je Evropa dolžna biti solidarna?, Kako doseči uspešno in harmonično vključitev migrantov v evropsko družbo? (v luči trenutne migracijske krize v Turčiji).

Okroglo mizo smo 16. marca morali odpovedati.

7. aprila smo načrtovali obisk gospoda Marka Cerkvenika, tolmača pri evropskem parlamentu, bivšega dijaka II. gimnazije, ki bi v dvournem obisku z dijaki govoril o načinu življenja in dela v Evropskih institucijah in predstavil možnosti za mlade in njihovo sodelovanje z evropskimi institucijami.

Obisk je bil potrjen in žal odpovedan 20 marca.

Aktivno smo pripravljali tudi praznovanje Dneva Evrope, 9. maj.

Na šoli smo nameravali v času glavnega odmora (45 minut) organizirati srečanje vseh razredov ob kratkem nastopu Mladinskega pevskega zbora II. gimnazije, ki je pretekla leta za 9. maj v okviru projekta Šola ambasadorka že pripravil koncert na Trgu revolucije v Mariboru in nastop pred Evropsko hiši v Ljubljani in pred slovenskim državnim zborom.

Kratko proslavo bi popestrili z zabavnim kvizom, ki smo ga nameravali izvesti najprej na šoli (kot generalko) in v večernih urah (med 20.00 in 21.00) na Poštni ulici v Mariboru, ki je center zbiranja mladih v Mariboru. Kviz smo nameravali izvesti v okviru 20 vprašanj o EU in pravilne odgovore med udeleženci nagraditi z nagradami, ki smo jih/bi jih pridobili s strani sponzorjev. Potrjen je bil termin, dogovori z gostinskimi ponudniki na Poštni ulici doseženi, pozanimali smo se o potrebnih priglasitvah za prireditev in začeli pridobivati sponzorje. Pridobili smo že Turistično agencijo Sonček, Turistično agencijo Pohorje, Zdravstveno zavarovalnico Vzajemna … Namen kviza je bil, da bi v to privlačno spoznavanje EU vključili tudi dijake ostalih srednjih šol in jih povabili k sodelovanju.

Prireditev smo konec marca odpovedali.

Za konec marca smo načrtovali, kot vsako leto, obisk Evropske hiše v Ljubljani in slovenskega Državnega zbora. Vsako leto (zadnja štiri leta) smo se uspeli dogovoriti, da so nas sprejeli različni poslanci in predstavniki parlamenta (mag. Dejan Židan, mag. Branislav Rajić, Igor Zorčič …). Pogovori so bili v teku, žal pa je obisk zaradi politične situacije bil prestavljen na maj.

Obisk smo prestavili na naslednje šolsko leto v začetku aprila.

Med 11. in 14. majem, bi nas morala obiskati tudi dr. Meta Novak iz FDV. Namen obiska bi bile delavnice za 3. letnike, ki bi preko različnih iger, spoznavali EU. Delavnice bi vključevale dve skupini dijakov (po 27 v posamezni skupini) in bi trajale v vsaki skupini po 2 šolski uri.

Žal smo tudi to aktivnost morali odpovedati oz. prestaviti na jesen.

Konec februarja smo začeli s pripravo spletnih strani, ki smo jih imeli v načrtu, vendar dalje od osnovne postavitve nismo prišli.

INFORMIRANJE DIJAKOV

Dijake, ki ne sodelujejo pri naših aktivnostih poskušamo informirati preko različnih šolskih medijev.

1.      Letna knjiga II. gimnazije – Yearbook.

2.      Spletni časopis II. gimnazije

Povezava: https://drive.google.com/file/d/1Vk4nVbXmmUqSXTKA_09Cer5mQwr72xt_/view

Časopis izhaja v nakladi 6000 elektronskih naslovnikov. Namenjen je dijakom, staršem, bivšim dijakom II. gimnazije. Izhaja na dva meseca. Žal članek o našem potovanju v Strasbourg ni bil objavljen, ker marčevski časopis ni izšel.

3. II. gimnazija Maribor – naslovna spletna stran, zavihek Šola ambasadorka. (https://www.druga.si)

DRUGE AKTIVNOSTI

18. in 19. novembra 2019, se je somentorica šole ambasadorke EP, prof. Mateja Krumpak, pomočnica ravnatelja, udeležila seminarja za mentorje EPAS v Bruslju.

28. – 30. novembra 2019, so se dijakinje Nika Lesjak, Lena Uranjek in Neli Flac (vse dijakinje ambasadorke) s spremljevalko prof. Tanjo Golob, udeležile Evrošole v Strasbourgu. Obisk Evrošole je organizirala Socialna akademija.      Saša Mikić, spec., prof.