Schengensko območje

Schengensko območje je območje, ki zajema 26 evropskih držav, ki so na svojih mejah odstranile kontrolo dokumentov in druge kontrole. V Schengenskem območju so vse članice Evropske Unije z izjemo Hrvaške, Bolgarije, Romunije in Cipra (ki se bodo zakonsko morale pridružiti v prihodnosti) in Republike Irske (slednja se je odločila za svojo vizumsko politiko). Znotraj območja pa spadajo tudi države izven EU, ki so hkrati članice EFTA (European free trade asociation) – Lichenstein, Švica, Norveška in Islandija ter mikrodržave, kot so Monako, San Marino in Vatikan.

Po polletnem predsedovanju Slovenije Svetu EU (od 1. julija do 31. decembra 2021) je to nalogo za prihodnjih 6 mesecev s 1. januarjem 2022 prevzela Francija. Večina pomembnejših srečanj se bo zaradi predsedniških volitev zgodila še pred aprilom, glavni cilji francoskega predsedovanja pa bodo »krepitev evropske strateške suverenosti, upravljanje migracij in gospodarska rast, usklajena s podnebnimi cilji«  (A. P. J., 2022).  Francija si bo v tem obdobju med drugim prizadevala tudi za prenovo skupne azilne politike EU oziroma za postopno sprejemanje migracijskega pakta, ki je zadnja leta zaradi nesoglasij v zvezi z obveznimi migracijskimi kvotami v precejšnjem zastoju (J. R., 2022).

 

Trio predsedstev EU sestavljajo tri države članice Evropske unije, ki Svetu EU predsedujejo ena za drugo. Slovenija je v tem triu z Nemčijo, ki je Svet vodila v drugi polovici leta 2020, in s Portugalsko, ki mu je predsedovala v drugi polovici leta 2021. Te države skupaj oblikujejo program, ki vsebuje natančen opis dela v skladu z dolgoročnimi cilji EU, posamezne članice pa za obdobje 6 mesecev pripravijo podrobnejši program z lastnimi prednostnimi nalogami. Slovenija je Svetu prvič predsedovala že v prvi polovici leta 2008, v času svetovne finančno-gospodarske krize (Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021, n.d.).

Viri in literatura

European Commision (2021, september). Standard Eurobarometer 95 – Spring 2021. Pridobljeno 8. januarja 2022 z naslova https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532

J., A. P. (2022, januar 01). Predsedovanje Svetu EU-ja prevzela Francija. V ospredju t. i. Strateški kompas in migracije. Pridobljeno 9. januarja 2022 z naslova: https://www.rtvslo.si/evropska-unija/predsedovanje-svetu-eu-ja-prevzela-francija-v-ospredju-t-i-strateski-kompas-in-migracije/607025

Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021. (n.d.). Pridobljeno 9. januarja 2022 z naslova: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/

R., J. (2022, januar 07). Francija za postopno sprejemanje evropskega migracijskega pakta. Pridobljeno 9. januarja 2022 z naslova: https://www.rtvslo.si/evropska-unija/francija-za-postopno-sprejemanje-evropskega-migracijskega-pakta/607721