PRVO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL V POZNAVANJU EVROPSKE UNIJE – »EVROPEJČEK 2022«

Zaradi ciljev, ki smo si jih v tem šolskem letu zastavili; širjenje našega znanja v lokalno okolje, smo organizirali prvo tekmovanje OŠ v poznavanju EU, ki se je odvilo 10. maja 2022, na II. gimnaziji Maribor.

Na naše vabilo, ki smo ga posredovali 15 OŠ iz Maribora in Slovenske Bistrice se je na tekmovanje prijavilo 7 osnovnih šol, 21 tekmovalcev in 7 mentorjev.

Za tekmovanje so morali učenci predelati tri brošure, ki so dostopne na spletu in jih je izdala pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani in sicer:

EU in jaz ─ https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/eu-me_sl

EU pioneers ─ https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9382341f-53e6-11ec-91ac-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_December2021&pk_source=EUP

Kratek vodnik ─ https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/adb2ee3b-5e1d-11ec-9c6c-01aa75ed71a1/language-en

Tekmovanje je potekalo kot tekmovanje ekip. Iz vsake šole so se prijavili trije tekmovalci. Seštevek vseh treh tekmovalcev je pomenil zmagovalno ekipo. Najboljše tri šole so bile nagrajene s pokalom, najboljši trije posamezniki pa z nagradnim enodnevnim izletom na Dunaj.

Tekmovalne pole smo s pomočjo dijakov (predvsem njihovih mnenj) sestavili trije mentorji Šole ambasadorke EP, ki smo bili tudi ocenjevalci nalog.

Vsi udeleženci in mentorji so dobili priznanja za sodelovanje in brezplačno ekskurzijo v Ljubljano v okviru katere bomo obiskali Hišo EU, imeli srečanje s poslanci Državnega zbora in evropsko poslanko, se popeljali po Ljubljanici in obiskali Ljubljanski grad.

Tekmovanje je potekalo brez zapletov, učenci so uspešno reševali tekmovalne pole.