Prva država, ki je uvedla enotni davek

Estonija je bila prva država, ki je uvedla enotni davek. V Estoniji ni skritih davkov, naložbe podjetij pa so oproščene davka od dohodka pravnih oseb.