Proizvodnja vina

Evropska unija je vodila na svetu na področju proizvodnje vina. Med letoma 2014 in 2018 je bilo v EU proizvedenih skoraj 170 milijon hektolitrov vina! 65% svetovne proizvodnje vina se zgodi v EU, kjer se tudi nahaja 45% vseh s vinsko trto porastlih površin na svetu. Največ vina je pridelanega v Franciji, Italiji in Španiji.

Vir: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/wine_en