Potni listi enakih barv

Ali ste vedeli, da so potni listi vseh držav, ki so članice EU, enake barve?
Vse članice imajo potne liste rdeče barve, in na vrhu napis »Evropska unija«, pod njim pa je zapisana država, katere državljan je posameznik.

(Humanes, 2019)

Dostopno na: https://www.amkal.com/wp-content/uploads/2016/09/european-schengen-passports.jpg, 18.12.2020

Humanes, A. (22. maj 2019). 10 Fun Facts about the European Union. Pridobljeno iz Multicultural Kid Blogs: https://multiculturalkidblogs.com/2019/05/22/10-fun-facts-about-the-european-union/