Načelo rotacije

Ali ste vedeli, da se predsedstvo Sveta med državami članicami EU menja po načelu rotacije vsakih 6 mesecev? Francija, ki je predsedstvo prevzela po Sloveniji, bo Svetu Evropske unije predsedovala šest mesecev, tj. od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022. Češka bo nato prevzela predsedovanje v drugi polovici leta 2022, Švedska pa v prvi polovici leta 2023. Te tri države tvorijo trojko predsedstev.

Prednostne naloge francoskega predsedstva usmerja slogan: „Okrevanje, moč in pripadnost“.