Možnost pravne pomoči

Predstavljajte si, da ste obdolženi kaznivega dejanja v vaši državi ali tujini in nimate zadostnih sredstev za pravno svetovanje in/ali zastopanje pred kazenskim sodiščem. V vseh teh primerih lahko v Evropski uniji zaprosite za pravno pomoč – in to v katerem koli uradnem jeziku EU! Več na: e-justice.europa.eu

 

Viri:

e-justice.europa.eu. (2020, january 20). Retrieved from https://e- justice.europa.eu/content_legal_aid-37129-sl.do

Slika:a&r. (2020, october 31). Retrieved from https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.a-r.com%2Flatest-ruling-of-the-european-court-of-justice-on-health-claims%2F&psig=AOvVaw1LEFJAimGlYNu_45_jXlCp&ust=1608322600036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjGjtzq1e0CFQAAAAAdAAAAABAg