Mount Rushmore v Romuniji?

V Romuniji je na levem bregu Donave v soteski Železnih vrat v skalo vklesana skulptura Decebala. Decebal je bil njihov zadnji kralj, ki se je boril proti Rimskemu cesarstvu. Izklesavanje je potekalo kar deset let in sicer med leti 1994 in 2004.  

Viri:
Dostopno na: https://bit.ly/31KCNMk, 9. 1. 2022, 13.31
Slika 1: https://bit.ly/33fGs5c 9. 1. 2022, 13.37