Kako poteka volilna kampanja?

Volilna kampanja

Volilna kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah.

Ureja jo Zakon o volilni in referendumski kampanji (UVRK).

Načini izvajanja volilne kampanje

Izvaja se lahko na različne načine:

 • s plakati,
  • Lokalne skupnosti, morajo del svojih plakatnih mest nameniti vsem organizatorjem kampanje brezplačno in pod enakimi pogoji à s tem se zagotovijo enake možnosti za vse.
  • Plakatiranje je mogoče tudi zunaj navedenih plakatnih mest, če se organizatorji kampanje dogovorijo z lastniki oziroma upravljavci zemljišč in drugih objektov.
  • Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev kampanje je prepovedano.
 • s predvolilnimi shodi,
 • v medijih
  • televizija
  • radio
  • spletna mesta
  • raziskave javnega mnenja…
 • s soočenji,
 • in drugo.

Kdaj poteka volilna kampanja?

Začne se najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. Temu sledi volilni molk, ki traja do zaprtja volišč.

 

Volilni molk je zakonsko določeno obdobje pred in med volitvami, ko je prepovedano pozivati volivce kako naj volijo oz. izvajati volilno kampanjo. V tem času je prepovedano objavljanje raziskav javnega mnenja, lepljenja novih plakatov, itd.

Trajanje volilne kampanje za državnozborske volitve 2022:

 • začetek: 24. marec
 • konec: 23. april
 • volilni molk: 23.4. (0.00) – 24.4. (19.00)

Organizator volilne kampanje

Vsaka volilna kampanja mora imeti organizatorja, ki je odgovoren za zakonitost izvajanja volilne kampanje in tudi za tista opravila volilne kampanje, za katera je pisno pooblastil druge izvajalce. Organizator ne sme biti tuja pravna ali fizična oseba.

Financiranje

Organizator volilne kampanje lahko pridobi prispevke od:

 • fizične osebe (prispevek skupaj ne sme presegati desetih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v RS po podatkih SURS za preteklo leto)
 • pravne osebe zasebnega prava katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička

Organizator volilne kampanje lahko prav tako pridobi posojilo, vendar se to ne šteje kot financiranje volilne kampanje. Pridobi ga lahko le pri bankah in posojilnicah pod enakimi pogoji kot druge osebe.

Organizator mora odpreti posebni TRR, ki je namenjen za volilno kampanjo, kjer se zbirajo vsa sredstva, iz njega pa se poravnajo vsi stroški volilne kampanje. Na ta račun bo organizator dobil delno povračilo stroškov volilne kampanje. Višina le teh je odvisna od volilnega uspeha (če je stranka prišla v državni zbor ima pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljeni glas, vendar skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev).

Za zagotovitev preglednosti virov financiranja in učinkovitejšega nadzora nad financiranjem volilne kampanje ter da se prepreči anonimne in nedovoljene donacije, je potrebno pri vplačilu prispevkov poleg višine zneska navesti tudi podatke, ki omogočijo identificiranje osebe, ki je dala prispevek.

Prepovedano je:

 • financiranje iz tujine
 • financiranje s strani državnih organov, organov lokalnih skupnosti, pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost

Organizatorji so dolžni vse nedovoljene prispevke najkasneje v 30 dneh od dneva prejema nakazati v humanitarne namene. Če tega ne storijo so kaznovani z globo.