Kako naj volim?

1. Potek volilnega dne 

Glasovanje se praviloma začne ob 7. uri in traja do 19. ure. Volivci, ki so takrat na volišču, kjer se glasuje, ali pred njim, smejo še glasovati.

Volitev se lahko udeležite na načine, ki jih določa ZVDZ. Ti načino so: glasovanje na rednem volišču, predčasno glasovanje in glasovanje na domu. 

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo. 

Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu in kopijo ustreznega zdravniškega potrdila mora volivec vložiti pri okrajni volilni komisiji na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja.

Volivke in volivci, ki se ne bodo mogli udeležiti volitev v nedeljo, 24. aprila, lahko 19., 20. in 21. aprila med 7. in 19. uro predčasno glasujejo na voliščih za predčasno glasovanje na območju njihovega volilnega okraja. Za predčasno glasovanje ni potrebna predhodna najava. Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim se lahko identificira (npr. osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

Volivke in volivci, ki bodo na dan volitev (24. aprila) izven okraja stalnega prebivališča, se lahko odločijo za glasovanje na t. i. volišču OMNIA (gre za posebna volišča, ki bodo organizirana na sedežih okrajnih volilnih komisij oz. upravnih enot).  V tem primeru morajo najpozneje v sredo, 20. aprila, do 24. ure oddati posebno vlogo za posebno obliko glasovanja.

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na njem vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik ali po pošti iz tujine.   

2. Kako glasujem?

  1. Pristopite k mizi volilnega odbora in predložite osebni dokument.
  2. Podpišite se v volilni imenik.
  3. Volilni odbor vam izroči glasovnico, s katero se odpravite na glasovalno mesto.
  4. Pozorno preberite navodilo na glasovnici in glasujte skladno s tem navodilom.
  5. Glasujete tako, da obkrožite številko pred stranko, ki ji boste namenili svoj glas.
  6. Ko glasovnico izpolnite, jo za zagotovitev tajnosti svojega glasovanja, prepognite.
  7. Prepognjeno glasovnico vstavite v glasovalno skrinjico. 

3. Lista kandidatov po okrožjih 

SEZNAM LIST KANDIDATOV IN KANDIDATK: https://volitve.dvk-rs.si/#/liste 

VIR: https://www.dvk-rs.si/