Kaj so državnozborske volitve?

»Udeleževanje volitev je higienski minimum demokracije«

– Jan Štrukelj, aktivist

24. aprila letos bodo potekale devete državnozborske volitve v zgodovini Republike Slovenije. Volitve so nepogrešljiva komponenta sleherne demokratične družbe, obenem pa so redka priložnost, da državljani neposredno izrazimo svoje želje in začrtamo pot nadaljnjega razvoja naše države.

Kaj sploh so volitve?

»V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.«

  • člen ustave RS

Volitve so politični postopek, v katerem lahko sodeluje vsak državljan RS z volilno pravico. Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, lahko voli in je izvoljen. Letos potekajo redne volitve v državni zbor, kar pomeni, da volivci izbiramo naše predstavnike v parlamentu – državnem organu, ki sprejema zakonodajo.

Kaj je državni zbor?

Državni zbor skupaj z državnim svetom predstavlja slovenski parlament. Opravlja zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo, sestavlja pa ga 90 izvoljenih poslancev. 

»Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji. Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države.«

Državni svet lahko državnemu zboru predlaga sprejetje zakonov in pred sprejetjem zakona da veto.

Kdaj in kje bodo državnozborske volitve?

Letošnje volitve v državni zbor so napovedane za nedeljo, 24. aprila. Na ta dan bodo volišča odprta od 7.00 do 19.00. Načeloma volimo v volilni enoti, v katero spadamo. V Sloveniji je 8 volilnih enot, Maribor je sedma. Druge volilne enote so Kranj, Postojna, Ljubljana Center, Ljubljana Bežigrad, Celje, Novo mesto in Ptuj.

Kljub temu lahko v primeru odsotnosti od doma ali drugih komplikacij glasujete predčasno. V pomoč vam je lahko spletna stran https://vodici.djnd.si/volitve/, kjer so zbrane pomembne informacije o voljenju v posebnih okoliščinah.

Koga lahko volim?

Na volitvah ne kandidirajo politične stranke, temveč liste kandidatov. Vsaka politična stranka določi listo kandidatov po lastnem postopku.

Vsako volilno enoto sestavlja še 11 okrajev, vsak poslanec oziroma kandidat pa lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov – obenem lahko kandidira v dveh volilnih okrajih. Tako izvolimo 88 poslancev, v državni zbor pa se vedno izvoli tudi po en poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Letos se na volitve podaja 20 političnih strank.

Kaj pomeni moj glas?

V Sloveniji se za državnozborske volitve uporablja t. i. proporcionalni volilni sistem. Vsaka stranka, ki se prebije v parlament, dobi število poslancev, ki je sorazmerno z odstotkom prejetih glasov na volitvah. Da stranka sploh pride v parlament, mora prejeti vsaj 4 % oddanih glasov oziroma preseči volilni prag.