Jean Monet 2012

POROČILO O SODELOVANJU V PROJEKTU EKONOMSKO POSLOVNE FAKULTETE » Jean Monet, Evropska Unija za mlade«

Ekonomska poslovna fakulteta je v konec šolskega leta 2011/2012 pozvala osnovne, srednje in višje šole k sodelovanju v projektu Jean Monet, evropska unija za mlade. Projekt je potekal v sklopu programa Informacijske in raziskovalne aktivnosti za poučevanje o Evropski Uniji v šoli.

K sodelovanju se je na nivoju srednjih šol prijavilo 11 srednjih šol iz Slovenije in Hrvaške ( Gimnazija Ptuj, Gimnazija Slovenske Bistrica, Novo mesto, 1. Gimnazija Varaždin itd).

Projekt je zamišljen kot enoletno izobraževanje učiteljev, ter prenos znanj na dijake s končno delavnico in tekmovanjem ob koncu šolskega leta.

II. gimnazija Maribor je k projektu pristopila 5. septembra 2012. Za mentorja, ki predstavlja II. gimnazijo Maribor je bil določen Saša Mikić.

Izobraževanje učiteljev je s strani Ekonomsko poslovne fakultete je potekalo v oktobru 2012 in marcu 2013. S strani organizatorja (EPF) je bil izdelan in natisnjen učbenik Evropska Unija za mlade in didaktični pripomočki pri nastajanju katerih je sodelovalo več kot 10 profesorjev iz EPF (Samo Bobek, Rastko Ovin, Romana Korez Vide, Andreja Primec, Vesna Čančer, Nataša Gajšt, Lidija Hauptman, Polona Tominc, Simona Sternad, Anton Ogorelc itd.) Izdelana je bila tudi z vsebino zelo bogata spletna stran z več kot 400 strani literature o EU in knjižica s vprašanji za dijake).

Organizator je določil, da se bo projekta udeležilo 40 dijakov iz II. gimnazije (udeleženci so v prilogi).

Srečanje šol in tekmovanje je potekalo 24. maja na EPF Maribor. Dijake II. gimnazije Maribor je organizator razdelil na tri skupine in določil, da bo upošteval rezultat le ene (izžrebane).

Dijaki so na tekmovanju dosegli:

  1. Skupina 92% točk
  2. Skupina 92% točk
  3. Skupina 91% točk

Ker bi to pomenilo, da je na tekmovanju vsa prva tri mesta osvojila II. gimnazija Maribor, je organizator izžrebal skupino 2, katere rezultat se je štel kot uradni.

Končni rezultat tekmovanja:

  1. mesto – II. gimnazija Maribor 92% točk
  2. mesto – 1. Gimnazija Varaždin 78% točk
  3. mesto – Gimnazija Slovenska Bistrica 73% točk

Sodelujoči dijaki so bili dijaki 3.d razreda (24 dijakov), ki so sestavljali skupino 1. In 2. Ter 16 dijakov 2 letnikov, prostovoljcev, ki so se dodatno izobraževali pod mentorstvom Saše Mikića.

Tekmovanje je obogatilo predvsem znanje dijakov iz nacionalnih oddelkov, saj so se na tekmovanje intenzivno in dobro pripravili. Mnogo lažje je bilo dijakom iz 3.d (evropski oddelek), katerih znanje s tega področja je izjemno dobro in je posledica predmeta Evropske študije, kakor tudi strokovne ekskurzije po evropskih institucijah. Dijake 3. D pa je potrebno pohvaliti predvsem zaradi izjemne korektnosti in resnega pristopa k pripravam in delu.

Saša Mikić, prof.
mentor projekta