EVROPSKI ZELENI DOGOVOR

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR

Evropski zeleni dogovor je načrt za trajnostno gospodarstvo EU. Glavni cilj dogovora je podnebna nevtralnost EU do leta 2050. Za dosego tega cilja ima Evropska Unija namen posegati v vse sektorje gospodarstva:

  • vlaganje v okolju prijazne tehnologije
  • podporo industriji za inovacije
  • uvajanje čistejših, cenejših in bolj zdravih oblik zasebnega in javnega prevoza
  • razogljičenje energetskega sektorja
  • zagotavljanje energetsko učinkovitejših stavb
  • sodelovanje z mednarodnimi partnerji za izboljšanje svetovnih okoljskih standardov

VIR: European Commission. (2020). A European green deal. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Mojca Ravnik