Evropska Unija ima kar 24 uradnih jezikov

Evropska Unija ima kar 24 uradnih jezikov. Z vstopom vsake nove države članice se je to število povečalo, nazadnje je bilo to leta 2013, ko je uradni jezik EU postala še hrvaščina.

Jezikovna raznolikost predstavlja bistveni del evropske kulturne dediščine, zato je večjezičnost eno izmed temeljnih načel Evropske Unije. S takšno politiko želi EU omogočiti komuniciranje z državljani v njihovem maternem jeziku, zaščititi jezikovno raznolikost in spodbujati učenje jezikov v Evropi.

Državljani EU imajo pravico, da z institucijami EU komunicirajo v katerem koli od 24 uradnih jezikov, institucije pa morajo odgovoriti v istem jeziku. Vsi pravni akti so prevedeni v vse uradne jezike, enako velja za tolmačenje zasedanj Evropskega sveta in Sveta Evropske Unije.

Slika: Tabla z napisom v vseh uradnih jezikih EU pred vhodom v Evropski parlament v Bruslju.
Vir: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/languages_en